Februārī uzsākti pārbūves darbi pašvaldības autoceļam "Dzintariņš – Baltijas jūra" un tā piegulošam stāvlaukumam, lai nodrošinātu piekļuvi piekrastes objektiem Bernātos, Nīcas pagastā. Plānoti darbi aptuveni 3,6 km garā ceļa posmā no autoceļa V1232 gar kafejnīcu "Dzintariņš", atpūtas vietu "Zaļais stars" un "Tālais stāvlaukums" līdz autoceļam A11, Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Kristīne Pastore.

Plānota ceļa brauktuves pārbūve posmā no autoceļa V1232 līdz atpūtas vietai "Zaļais stars", paredzot esošā asfalta seguma atjaunošanu un jauna asfalta seguma izbūvi, savukārt ceļa posmā no atpūtas vietas "Zaļais stars" un "Tālais stāvlaukums" līdz autoceļam A11 – ceļa seguma atjaunošana un izbūve ar grants šķembu maisījumu. Tiek paredzēta veloceliņa izbūve no autoceļa V1232 līdz kafejnīcai "Dzintariņš", astoņu barjeru uzstādīšana dabas parka iebrauktuvēs, kā arī esošā stāvlaukuma asfalta seguma atjaunošana, atkritumu konteineru un pārvietojamo tualešu laukumu izbūve, nodrošinot neierobežotas apkalpošanas iespējas, kā arī vietas izbūve elektroauto uzlādes staciju uzstādīšanai nākotnē.

Darbus plānots pabeigt līdz 2023. gada 22.maijam. Īpašs aicinājums autovadītājiem (gan vietējiem iedzīvotājiem, gan Bernātu viesiem) būt uzmanīgiem un saprotošiem - autoceļa pārbūves laikā būs satiksmes ierobežojumi atkarībā no attiecīgā brīdī notiekošajiem būvdarbiem.


Būvdarbu laikā iespējami sekojoši satiksmes ierobežojumi:
• visas būvniecības laikā atbilstoši nepieciešamībai tiks izvietotas ceļa zīmes Nr. 302 "Braukt aizliegts" būvdarbu norises zonā (skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr. 1-1 un 1-2);
• caurtekas izbūves laikā slēgta satiksme posmā no autoceļa V1232 gar kafejnīcu "Dzintariņš" līdz Bernātu stāvlaukumam (pie kafejnīcas "Dzintariņš") (skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr. 2);
• stāvlaukuma izbūves laikā ātruma ierobežojumi autoceļa V1232 ceļa posmā un iebraukšanas aizliegumi krustojuma teritorijas daļā (skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr. 3);
• asfalta ieklāšanas laikā slēgta satiksme posmā no autoceļa V1232 gar kafejnīcu "Dzintariņš" līdz rietumu punkta zīmei "Zaļais stars" (skatīt satiksmes organizācijas shēmu Nr. 4).

Ceļa satiksmes dalībniekiem lūgums būt saprotošiem un sekot līdzi aktuālajai situācijai! Remontdarbu posmos būs izvietotas pagaidu ceļa zīmes, kā arī pielietotas citas metodes satiksmes organizēšanai. Lūgums būt uzmanīgiem, ievērot izvietotās brīdinājuma un ātrumu ierobežojošās ceļa zīmes remontdarbu vietās un remontdarbu posmos braukt īpaši piesardzīgi.

Ceļa pārbūvi veic projekta "Ceļa seguma pārbūve piekļuvei pie jūras Bernātos" ietvaros, kas īstenots atbilstoši Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētās Rīcības programmas zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gadam apakšpasākumam "Atbalsts vides resursu un zvejas vai jūras kultūras mantojuma saglabāšanā". Dienvidkurzemes novada teritorijā projektu konkursus EJZF fonda finansējuma piesaistīšanai organizē vietējā rīcības grupa – biedrība "Liepājas rajona partnerība", ar kuras atbalstu novada teritorijā pēdējo gadu laikā ir īstenotas lielākas un mazākas ieceres un ne tikai no pašvaldības, bet arī uzņēmēju un nevalstisko organizāciju puses.