30.jūlijā Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde izsludināja  iepirkumu procedūru par vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšanu.

Pretendenti savus piedāvājumus var iesniegt līdz šā gada 18.septembrim. Šīs aktivitātes plānotas ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" ietvaros, informē SEZ.

Kā pastāstīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Investīciju un mārketinga daļas vadītājs Ivo Koliņš, ilgi gaidītais Karostas kanāla attīrīšanas projekts ir uzsākts. 2012.gada 16.jūlijā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde (turpmāk – LSEZ pārvalde) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (turpmāk – VARAM) parakstīja līgumu par vēsturiski piesārņotā Liepājas ostas Karostas kanāla sanāciju saskaņā ar Helsinku komisijas Baltijas jūras rīcības plānu.

Karostas kanāls ir izveidots starp 19. gadsimta beigām un 20. gadsimta sākumu Krievijas impērijas kara flotes vajadzībām. Aptuveni 50 gadus Karostas kanāla teritorija ir bijusi slēgta militāra zona. Šo gadu laikā padomju militāro spēku darbība ir radījusi un atstājusi aiz sevis nopietnas ekoloģiskās problēmas. Karostas kanāls tika ekspluatēts, neņemot vērā negatīvās ietekmes uz apkārtējo vidi, piemēram, kanālā tika novadītas notekas, kuru piesārņojums ar smagajiem metāliem ievērojami pārsniedza pieļaujamās normas. Šo gadu laikā smago metālu savienojumi ilgu laiku akumulējās Karostas kanāla gultnes nogulumos.

Projekta ietvaros ir paredzēta Karostas kanāla gultnes attīrīšana – savācot piesārņotos nogulumus no Karostas kanāla gultnes un deponējot tos iepriekš izveidotajā nogulumu apglabāšanas vietā Karostas kanāla austrumu galā. Projekta rezultātā tiks likvidēts piesārņojums Karostas kanālā – 780 000 m2 lielā areālā, kā rezultātā tiks uzlabota vides kvalitāte Liepājas ostā. Projektam būs pozitīva ietekme arī uz Baltijas jūru kopumā – tiks samazināts risks Baltijas jūras piesārņošanai.

Projektu "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta "Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla attīrīšana" kopējās izmaksas ir 13,09 miljoni lati, no tām 11,07 miljonus latu finansē Kohēzijas fonds, bet atlikušo daļu sedz finansējuma saņēmējs – Liepājas SEZ pārvalde.