Sakarā ar  brauktuves seguma virskārtas atjaunošanu un bojāto brauktuves apmaļu un atsevišķu ietvju posmu remontdarbiem, no pirmdienas, 26. aprīļa, līdz šā gada jūlijam būs noteikti satiksmes ierobežojumi Uliha ielā – posmā no Jūrmalas līdz Klaipēdas ielai, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Autovadītāji, riteņbraucēji un gājēji, ikviens satiksmes dalībnieks, ir aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa satiksmes zīmēm un izmaiņām būvdarbu gaitā.

Būvdarbi notiks vairākos posmos – vispirms atjaunos Uliha ielas posmu no Jūrmalas līdz Robežu ielai. Šajā ielas daļā darbi plānoti līdz 31. maijam

Sabiedriskais transports joprojām turpinās pārvietoties pa slēgto posmu, taču citu transportlīdzekļu vadītājiem turpmāk ir jāizmanto kāds no aprīkotajiem apbraucamā ceļa virzieniem vai – savlaicīgi pašu izvēlēts maršruts pa citām pilsētas ielām, kas ļauj nokļūt plānotajā vietā.

Paredzētie apbraucamā ceļa posmi virzienā no centra būs pa Dzintara vai Kr. Valdemāra ielu līdz Robežu ielai.

Savukārt virzienā no Klaipēdas ielas apbraucamais ceļš plānots pa Dzintaru ielu.

Autovadītājam ieteicams izvēlēties vienkāršāko maršrutu, jo paredzams, ka aizkavēšanās apbraucamo ceļu posmos prognozējamas tieši krustojumos ar Dzintara ielu.

Pēc galveno darbu paveikšanas pirmajā slēgtajā posmā satiksmes organizācijas plāni tiks pārskatīti un pirms turpmākajiem būvdarbiem sabiedrība tiks informēta par ierobežojumiem un citām izmaiņām.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina īpašniekiem piekļūšanu saviem zemesgabaliem, operatīvā un specializētā transporta piekļūšana zemesgabaliem, netraucēta caurbraukšana, kā arī gājēju droša pārvietošanās un ielas posmos, kur netiek veikti darbi, brīva transporta kustība.

Uliha ielā brauktuve pēdējo reizi pilnā apjomā atjaunota aptuveni pirms 20 gadiem.

Šobrīd brauktuves segums ir nevienmērīgs, tajā ir plaisas, veidojas risas un dažādu būvdarbu rezultātā lokāli aizasfaltētas tranšejas; komunikāciju aku vāki nav vienā līmenī ar brauktuves segumu un konstatējami citi defekti.

Būvprojekta īstenošanas gaitā Uliha ielā notiks brauktuves segumu demontāža, asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, betona apmaļu izbūve, asfaltbetona segumu izbūve, betona bruģakmens segumu izbūve, komunikāciju aizsardzība, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, pazemes komunikāciju aku lūku nomaiņa un regulēšana.

Uliha ielā SIA "Liepājas ūdens" šonedēļ ir pabeigusi vairāku ūdens apgādes pieslēgumu pārbūvi, bet tranšeju vietas atjaunotas ar pagaidu, betona bruģa segumu. Tas ielas atjaunošanas gaitā tiks nomainīts ar atbilstošu asfalta kārtu.

Projekta ietvaros paredzēts nozāģēt arī vairākus brauktuvei tieši blakus augošus kokus, kuri traucē  atjaunošanas darbus, ir satiksmei bīstami un par kuriem saņemta Apstādījumu uzraudzības komisijas atļauja.

Satiksmes dalībnieki un ikviens liepājnieks ir aicināts sekot līdzi aktuālajai informācijai pilsētas vidē un mediju telpā par satiksmes organizācijas izmaiņām un saprotoši uztvert pagaidu ierobežojumus!

UZZIŅAI
Objekts: "Uliha ielas brauktuves seguma atjaunošana posmā no Jūrmalas ielas līdz Klaipēdas ielai, Liepājā"
Projekta izstrādātājs: SIA "VCI"
Būvdarbu veicējs: SIA "CTB"
Būvdarbu izpildes termiņš: 19.04.2021. – 18.07.2021.
Finansējums: atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam būvdarbu līgumam – 233 705,69 eiro ar PVN.