Šobrīd turpinās darbi pie Liepājas pludmales teritorijas plānojuma izstrādes, un plānots, ka līdz gada beigām pludmales plānojums būs izveidots.

Noslēgusies sarunu procedūra, kas paredz, ka pērn metu konkursā uzvarējusī  SIA „CORE projekts” veidos pludmales tematisko plānojumu. Ar firmu tiks slēgts līgums par 85395,07 eiro. Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls informēja, ka tematiskā plānojuma izstrādē paredzēts analizēt pludmales iespējas un apdraudējumus, piedāvāt pludmales attīstības un atpazīstamības koncepciju, risināt pludmales zonējumus, labiekārtojumu, funkciju izvietošanu un tematiku, piemēram, kūrorts, klusā atpūta, ģimenes un bērni, izklaide, pikniki, aktīvais sports, serviss, dziedniecība, tirdzniecība, tūrisms, neskartā daba, diennakts, fortifikācija un citas tēmas.

Dokumentā detalizēti tiks apskatīts norāžu un izeju uz pludmali izskats,  vides pieejamība, drošība, kāpu erozijas ierobežošana un aizsardzība, inženierkomunikācijas (apgaismojums, ūdensvads, kanalizācija), pludmales labiekārtojums un mazās arhitektūras formas, tirdzniecības paviljonu izskats un citi jautājumi.

2012.gadā veikta Liepājas pludmales apsekošana un konstatēts, kādi ir trūkumi, kā arī izveidoti ieteikumi, kā uzlabot pludmales izskatu. Šobrīd Dienvidu pludmale (6,1 kilometru gara) ir sadalīta piecās zonās, bet Ziemeļu pludmale (5,9 kilometrus gara) – sešās zonās. Tematiskā plānojuma izstrādes laikā zonu skaits var mainīties.

Paredzēts, ka pludmales tematiskais plānojums jāizstrādā līdz 2014.gada 12.decembrim.