Pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu un aicina pieteikties pretendentus būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai Beberliņu teritorijas labiekārtošanai.

Piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 29.martam pulksten 14.

Nolikumā pievienotajā dokumentācijā teikts, ka veidojot būvprojektu jāparedz vairākas nobrauktuves no Lībiešu ielas, jeb pieslēgumus zemesgabaliem Lībiešu ielā 2/6 un Lībiešu ielā 8. Nobrauktuvei Nr.1 pieslēgumam, paredzēt divvirzienu kustību un esošo autostāvvietu sakārtošanu, nodrošinot maksimāli iespējamo automašīnu skaitu. Nobrauktuvēm Nr.2 un Nr.3, pieslēgumiem jāparedz satiksmes organizācija un autostāvvietu ierīkošana, nodrošinot stāvvietas vismaz trīs autobusiem un maksimālam skaitam vieglo automašīnu. Jāieplāno arī autostāvvietu 20-30 automašīnām pie esošā pievedceļa no Pulkveža Brieža ielas, respektējot perspektīvo pieslēgumu no Lībiešu ielas (nobrauktuve Nr.4) pēc jauna dzelzceļa pievada izbūves Liepājas ostas teritorijai. Plānoti arī operatīvā transporta un velosipēdistu, un gājēju ceļi, pastaigu takas.

Savukārt Beberliņu centrālajā laukumā vēlas ierīkot un labiekārtot peldvietu, nepieciešamības gadījumā veikt arī tās tīrīšanu un padziļināšanu, norādot vietu glābējiem, uzstādot pārģērbšanās kabīnes. Plānota arī sporta laukuma ierīkošana aktīvās atpūtas zonā, uzstādot vairākus āra trenažierus un āra vingrošanas rīku komplektus. Vēlas padomāt arī par bērniem un ierīkot bērnu rotaļu laukumu, uzstādot vairākus iekārtu komplektus dažāda vecuma bērniem, piemēram, šūpoles un kāpelēšanas tīklu atrakcijas. Plānots ierīkot volejbola laukumu.  Publisko pasākumu laukumā vēlas ierīkot vietu pārvietojamai skatuvei ar iespēju pieslēgties elektrībai kā arī tualetes ar pieslēgumu elektrībai un vietējai kanalizācijai.

Būvprojekta veidotājam jāparedz arī vienotas koncepcijas, ar dabas vidi saderīgas, mazās arhitektūras formas, to iepriekš saskaņojot ar Būvvaldi – norādes, soliņus atkritumu urnas, velonovietnes un gaismekļus.
Plānota arī Beberliņu ūdenskrātuves dienvidaustrumu krastā esošās ķieģeļu mūra ēkas demontāža līdz pamatiem un vienlaidu betona klājuma ierīkošana pamatu augstumā.

Iepriekš rakstījām, ka 31.janvārī un 1.februārī otrreiz tika uzņemti starptautiskā līmeņa konferences dalībnieki no Eiropas projekta URBACT "Vital Cities – make you active". Kā informēja Sporta pārvaldes projektu vadītājs Kristaps Reinfelds, dalībnieki ieradās, lai sniegtu savu redzējumu par Beberliņu un Karostas attīstības plānošanu.

URBACT finansējums tiek piešķirts Eiropas programmu apguvei un pieredzes apmaiņai, lai veicinātu pilsētu ilgtspējīgu attīstību. "Vital Cities" ir projekts, kura mērķis ir gan cīnīties pret sociālo atstumtību, izmantojot sportu, kā vienojošu faktoru, gan apmierināt sabiedrības vajadzības, izmantojot inovatīvus pilsētvides risinājumus, ieviešot jaunus pasākumus, izmantojot pieejamo infrastruktūru, pasākumu un pakalpojumu nodrošinājumu.