Liepājā no 31. janvāra līdz 1. februārim otrreiz tiks uzņemti starptautiskā līmeņa konferences dalībnieki no Eiropas projekta URBACT "Vital Cities – make you active".

Dalībnieki ieradīsies, lai sniegtu savu redzējumu par Beberliņu un Karostas attīstības plānošanu, informē Sporta pārvaldes projektu vadītājs Kristaps Reinfelds.

Šoreiz pilsētā viesosies partneri no Birmingemas (Lielbritānija) un Burgas (Bulgārija) pilsētām. Ekspertu vidū būs dažādu nozaru speciālisti – pilsētvides plānotāji, labklājības un pasākumu organizatori, datu analītiķi, pašvaldību darbinieki.

Šī vizīte Liepājā būs otrā un pēdējā, kad detalizētāk tiks pētītas Beberliņu un Karostas teritorijas. Tikšanās ietvaros notiks tikšanās ar Liepājas darba grupas biedriem un pašvaldības darbiniekiem, kā arī ideju ģenerēšana ar organizācijas "Karosta Kids" pārstāvjiem.

Bulgārijas un Lielbritānijas eksperti darbosies kopā un uzklausīs jauniešu idejas par vēlamo sportisko aktivitāšu nodrošinājumu mikrorajonā. Eksperti sniegs arī atbalstu Beberliņu un Karostas attīstības plānošanai, lai šajās vietās palielinātu atpūtas un sporta iespējas, daloties ar savu redzējumu par šādām darbībām:
– inovatīva brīvpieejas infrastruktūras izveide,
– sabiedrības iniciatīvas un līdzdalības palielināšana,
– aktīva un veselīga dzīvesveida veicināšana,
– informācijas tehnoloģiju izmantošana.
Visi interesenti ir aicināti uzklausīt un izteikt savu viedokli atvērtajā ideju prezentēšanas seansā, kas notiks 1.februārī  pulksten 14.15 Liepājas pilsētas domes Lielajā sēžu zālē, kas atrodas 2.stāvā.

URBACT finansējums tiek piešķirts Eiropas programmu apguvei un pieredzes apmaiņai, lai veicinātu pilsētu ilgtspējīgu attīstību. "Vital Cities" ir projekts, kura mērķis ir gan cīnīties pret sociālo atstumtību, izmantojot sportu, kā vienojošu faktoru, gan apmierināt sabiedrības vajadzības, izmantojot inovatīvus pilsētvides risinājumus, ieviešot jaunus pasākumus, izmantojot pieejamo infrastruktūru, pasākumu un pakalpojumu nodrošinājumu.