Pēc irliepaja.lv publikācijas "Mazliet par cieņu un atbildību un pasākumu apskaņošanas kultūru" lūdzām pašvaldību sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem.

Portāls vēlējās noskaidrot, kāds liktenis piemeklējis pirms trim gadiem par 7,4 tūkstošiem eiro pirkto un BIOR (pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts) laboratorijai nodoto trokšņu līmeņa mērīšanas instrumentu, jo pat BIOR darbinieki īsti nezināja, kur tas ir. Tāpat vēlējāmies zināt, kāpēc to nevar uzticēt pašvaldības policijai, kura dežūrē visu diennakti un kurā strādā pietiekami izglītoti cilvēki, kuriem nebūtu grūtības tikt galā ar 8.klases uzdevumu fizikā (skaņas intensitātes mērīšana ar skaņas sensoru). Jautājām arī, vai kāds pašvaldībā ir sekojis līdzi, kā tiek pildīts noslēgtais līgums ar BIOR par trokšņu mērīšanu un kādi ir rezultāti – cik bieži, kur, kad notikusi mērīšana, kopš mērinstruments tika nopirkts? Un visbeidzot – vai liepājniekiem ir tiesības uz naktsmieru vai arī tiesības ir tikai pārdesmit nakts ballētājiem pludmalē? Un vai dienas laikā ir atļauts piebļaut pusi pilsētas (vai tas nav huligānisms)?

Ar pašvaldības Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas starpniecību portāls saņēma šādu atbildi no Pašvaldības policijas (domes Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece atrodas atvaļinājumā, tādēļ viņas atbildes pagaidām neesam saņēmuši):

"Ņemot vērā to, ka 2014. gadā tika pieņemtas likuma izmaiņas un jaunie grozījumi nosaka, ka trokšņa mērījumus drīkst veikt tikai laboratorijas, kas akreditētas SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs" vai citā Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija pati nav tiesīga veikt trokšņu mērījumus. (2014. gada 7. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 11. punkts).

Kamēr Liepājā bija BIOR laboratorija, Liepājas pilsētas Pašvaldības policija trokšņu mērījumu veikšanu ir lūgusi aptuveni reizi divos mēnešos. Uz doto brīdi BIOR vairs nav laboratorijas Liepājā, līdz ar to pašvaldības policija veic sadarbību ar Rīgas ofisu – šogad šādi izsaukumi nav bijuši ne reizi, tādēļ Rīgas biroja pakalpojumi nav bijuši nepieciešami.

Ņemot vērā, ka visbiežāk policija par pārāk lielu trokšņošanu tiek izsaukta privātpersonu dzīvesvietās – konkrētas adreses, kurās veikti mērījumi iepriekšējos gados, policija atturēsies nosaukt publiski.

Protams, iedzīvotājiem ir tiesības uz naktsmieru un atgādinām, ka pēc pulksten 23 (ja vien šis pasākums nav kā īpaši saskaņots pašvaldības Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisijā) pilsētā ir aizliegts traucēt naktsmieru un jābūt klusumam. Ja pēc pulksten 23 ir nesaskaņota balle, jāvēršas pašvaldības policijā, un policija meklēs risinājumus, kā izbeigt trokšņošanu.

Katrā ziņā ne Liepājas pilsētas Pašvaldības policija, ne Liepājas pilsētas pašvaldība kopumā nav apmierināta ar esošo situāciju, ka realitātē šos skaņas mērījumus drīkst veikt tikai uzņēmums, kas atrodas Rīgā. Šobrīd meklējam saprātīgāku risinājumu, kā ilgtermiņā varētu nodrošināt operatīvāku reakciju pārāk traucējošām skaņām un trokšņiem pilsētā."