Ceturtdien, 24.septembrī, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš un pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš sumināja sakoptākos Liepājas ostas uzņēmumus.

Kā informē Liepājas SEZ pārvaldes sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe, tika sveiktas firmas, kas ikdienā rūpējas par savu teritoriju sakopšanu, labiekārtošanu, pievēršot arī lielu uzmanību vides jautājumiem t.sk. atkritumu apsaimniekošanai un šķirošanai.

Pirmo vietu un piemiņas plāksni ar uzrakstu "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums’2015" saņēma SIA "DG Termināls", 2. otro vietu – SIA "Baltic Transshipment center", bet trešo AS "Tosmares kuģu būvētava".

Atklājot pasākumu Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Guntars Krieviņš norādīja, ka šogad visi trīs uzņēmumi, kas saņēma atzinību atrodas Karostas kanāla krastā un paveikuši lielu darbu savu teritoriju sakārtošanā, turklāt tas zināmā mērā sasaucas ar Karostas kanālā sanācijas projektu un tīrīšanas darbiem, izceļot priekšmetus, kas daudzu gadu desmitu laiku tur mesti gluži vai kā izgāztuvē. Tāpat Guntars Krieviņš teica paldies visiem, kas rūpējas par sakoptu vidi un uzsvēra, ka konkurss ir arī laba iespēja paskatīties, ko dara citi ostas uzņēmumi.

Liepājas ostas uzņēmumus vairāku mēnešu garumā vērtēja speciāli izveidota žūrija, kuru vadīja Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks Jānis Lapiņš un atzina, ka lēmums par pirmo vietu bijis pārliecinošs, jo SIA "DG Termināls" jau paveicis ļoti lielu darbu, lai sakārtotu bijušās padomju armijas naftas bāzi un turpina to darīt.

"DG Termināls" direktors Aivars Millers sacīja, ka augstais novērtējums bijis liels pārsteigums un to vairāk uztver kā ierosinājumu un pamudinājumu turpināt iesākto termināla sakārtošanu un modernizāciju, veidojot to draudzīgu videi un cilvēkiem. Tas prasījis rūpīgu ikdienas darbu gan no darbiniekiem, gan uzņēmuma vadības un, protams, arī ievērojamas finanšu investīcijas.

"DG Termināls" ir vienīgais Liepājas ostas uzņēmums, kas savu darbību organizē atbilstoši starptautiskajam vides pārvaldības sertifikātam ISO 14001:2004, īpaši rūpējoties par bīstamajiem atkritumiem un šķirojot sadzīves atkritumus. Ieguldījumi veikti gan tehnoloģiskajā procesā, gan vides jautājumu risināšanā, nodrošinot, ka pārkraušanas process ir drošs, pārredzams un videi draudzīgs, uzsver Liepājas ostas aizsardzības virsnieks Kaspars Poņemeckis.
 
"DG Termināls" dibināts 2000. gadā un atrodas Liepājas ostā, Karostas kanālā. Uzņēmums pārkrauj un uzglabā naftas produktus, kuri tiek transportēti no Krievijas, NVS valstīm, Baltijas valstīm, Eiropas Savienības un citiem reģioniem. Galvenās kravu grupas ir Lietuvas nafta, bāzes eļļas, akmeņogļu darva. 2002.gada februārī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas  valde piešķīra "DG Termināls" LSEZ statusu, kā arī noslēdza līgumu  par uzņēmējdarbības veikšanu Liepājas SEZ teritorijā. 2014. gadā "DG Termināls" strādāja ar 270 512, 66 tonnu kravu apgrozījumu un turpināja, uzsākto attīstības un modernizācijas procesu.

Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes izsludinātajā konkursā "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2012.gadā pirmo godalgu un titulu ieguva SIA "Terrabalt", 2013. gadā SIA "Kolumbija Ltd", bet 2014.gadā SIA "Cemex".

Kristīne Bārtniece, Liepājas SEZ pārvalde nekustamo īpašumu speciāliste, konkursa "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2015" projekta vadītāja: "Konkurss sevi ir attaisnojis un arī nākamajā gadā turpināsim veicināt ostas vides sakopšanu, veidojot draudzīgu konkurenci starp ostas uzņēmumiem. Konkurss dod iespēju satikties ostas uzņēmējiem un neformālā gaisotnē uzzināt, ko dara citi. Saku lielu paldies, visiem, kas aktīvi piedalās konkursā un ikdienā rūpējas par teritoriju sakopšanu. Īpašs paldies šī gada konkursa organizēšanā stikla māksliniecēm Ivetai Brencei un Solvitai Bružei par orģinālajā stikla balvām, SIA "Add Guru" personīgi Kasparam Simaitim, Liepājas Latviešu biedrības namam personīgi Vitai Hartmanei un restorānam "Upe"."

Konkurss "Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums" notiks arī nākamgad, kad tas atzīmēs savu piecu gadu jubileju.