Klaipēdas ielā 13, starp Līvas laukumu un Siena tirgu, kopš Atmodas laikiem bija redzama nepievilcīga, pamesta būvbedre. Beidzot tā aizbērta.

Liepājas Būvvaldē paskaidroja, ka zemesgabala pašreizējais īpašnieks ir SIA "Riekstkodis". „Būvatļauja šādiem darbiem nav nepieciešama, sacīja Būvvaldes biroja vadītāja Gita Lukate.

Pēc konsultācijas ar Būvvaldi par īpašuma sakārtošanu, kā arī pēc mazvērtīgo koku un krūmu ciršanas atļaujas saņemšanas pilsētas domē, īpašnieks teritoriju sakārtojis.
SIA "Riekstkodis" pārstāvis Armands Kapiņš pastāstīja, ka pagaidām nekādu plānu par zemesgabala iespējamo izmantošanu neesot, tas tikai sakārtots, jo būvbedre bijusi bīstama un neestētiska.