Pilsētas attīstības komitejas sēdē ceturtdien, 11. februārī, deputāti akceptēja lēmumu atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz astoņiem nekustamajiem īpašumiem, kuru kopējā pārdošanas summa pēc izpilddirektora vietnieka Mārtiņa Tīdena sacītā ir 564 600 eiro. Pārdoti pieci zemesgabali, divas dzīvojamās mājas un viens komercobjekts.

Kā atzina Tīdens, viņaprāt cerīgākais no darījumiem ir zemesgabala Klaipēdas ielā 13 pārdošana – iespējams, jaunais īpašnieks ilgstoši novārtā atstāto zemesgabalu pratīs labāk izmantot.

Deputāti pieņēma zināšanai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem:

Medņu ielā 10, sastāvoša no zemesgabala 1126 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 3500 eiro;

Klaipēdas ielā 13, sastāvoša no zemesgabala 941 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 20 100 eiro;

Riņķu ielā 9, sastāvoša no zemesgabala 683 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām divām būvēm, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 72 000 eiro;

Dzintaru ielā 89, sastāvoša no zemesgabala 728 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 185 000 eiro;

Upeņu ielā 26, sastāvoša no zemesgabala 1566 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5000 eiro;

Ganību ielā 157B, sastāvoša no zemesgabala 638 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos saimniecības ēku, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 248 000 eiro;

Siļķu ielā 18A, sastāvoša no zemesgabala 923 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 15 000 eiro;

Loču ielā 12, sastāvoša no zemesgabala 569 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 16 000 eiro.