Pamatojoties uz Apstādījumu uzraudzības komisijas lēmumu, no 1. jūlija līdz 11. jūlijam izsludināta publiskā apspriešana par koku ciršanu Līvas kapsētas žoga rekonstrukcijai.

Pašvaldība aicina ikvienu iedzīvotāju izteikt savu viedokli, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.

Būvprojektā "Līvas kapsētas žoga rekonstrukcija Cenkones ielā 18/20, Liepājā." paredzēts nocirst 20 kokus – 10 kļavas, 3 ošus, 2 Holandes liepas, vītolu, zirgkastaņu, bērzu, egli un Kaukāza plūmi, kas traucē žoga izbūvei.

Koku ciršanas publiskās apspriešanas anketas iespējams aizpildīt gan Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, 1. stāvā, gan aizpildīt elektroniski šeit.

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti rezultāti un Apstādījumu uzraudzības komisija pieņems attiecīgu lēmumu par koku ciršanu šajā objektā.

Papildu informāciju par koku ciršanas ieceri var saņemt Vides un veselības daļā pie dabas aizsardzības speciāliste Aldas Dambergas, tālrunis: 63404744; e-pasts: alda.damberga@dome.liepaja.lv.

Ar projekta materiāliem var iepazīties Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Projekta pasūtītājs: SIA"Komunālā pārvalde". Projektētājs: SIA “d4m".