Lai uzlabotu pārvietošanās kvalitāti, ir sākušies arī liepājniekiem populārā autoceļa Rucava-Pape pašvaldības posmu pārbūve, informē Dienvidkurzemes novada Attīstības un uzņēmējdarbības daļas projektu vadītāja Signe Rozenšteina.

Autoceļa pārbūvi īsteno Eiropas savienības Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda projekta "Autoceļa Rucava-Pape pārbūve" Nr. 21-02-FL03-F043.0207-000006 ietvaros.

Īstenojot projektu, paredzēts pārbūvēt divus autoceļa posmus ar kopējo garumu 3,1 km. Pārbūvējamiem autoceļa posmiem veiks pamata stiprināšanu, asfaltbetona seguma izbūvi un sakārtos arī ūdens novadīšanas sistēmu. Atbilstoši Publisko iepirkumu likumam bija izsludināti iepirkumi, kuru rezultātā būvdarbus veic SIA "A-Land" un būvuzraudzību nodrošina SIA "Jaunjoži". Autoceļa Rucava-Pape pašvaldības posmu pārbūvi plānots pabeigt līdz 2023.gada februārim.

 Autoceļā būs satiksmes ierobežojumi atkarībā no attiecīgā brīdī notiekošajiem būvdarbiem, būs izvietotas pagaidu ceļa zīmes, kā arī pielietos citas metodes satiksmes organizēšanai.