Līdz 2.maijam notiek Reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra SIA “Liepājas RAS" ikgadējā nolietoto elektroiekārtu vākšanas akcija “Štepseles ceļojums 2018".

Šīs akcijas galvenais mērķis ir pievērst skolēnu uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai, informē "Liepājas RAS" jaunākā vides pārvaldības speciāliste Laima Lapiņa.

Uzdevums savākt pēc iespējas vairāk nevajadzīgo, nolietoto sadzīves elektroiekārtu (ledusskapjus, televizorus, tējkannas, gludekļus, radioaparātus, mobilos telefonus u.c.) neizjauktā veidā un iesaistīt pēc iespējas vairāk skolēnu.

Akcijā aicinātas piedalīties Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģiona (Liepājas pilsētas, Grobiņas novada, Rucavas novada, Nīcas novada, Pāvilostas novada, Durbes novada, Priekules novada, Aizputes novada, Vaiņodes novada, Skrundas novada, Saldus novada, Brocēnu novada) izglītības iestādes.

Nolietotās elektroiekārtas jānogādā skolā, tam speciāli ierādīta vietā, kur tiks uzglabātas līdz akcijas beigām. Akcijai noslēdzoties, "Liepājas RAS" pārstāvji tās organizēti savāks un nodos otrreizējai pārstrādei. Tādā veidā tiks samazināta iespēja kaitīgajām vielām nonākt apkārtējā vidē, un atgriezt apritē vērtīgas sastāvdaļas, kuras varēs izmantot jaunu iekārtu radīšanai.

Šogad nedaudz mainījušies noteikumi. Tāpēc pievērsiet īpašu vērību nolikumam, jo akcijā piedalās skola. Uzvarēs tā skola, kas iegūs augstāko koeficientu, ko aprēķinās, ņemot vērā savākto elektroiekārtu punktu daudzumu pret visā skolā esošajiem skolēniem.

Balvu fonds paliek nemainīgs - vērtīgas naudas balvas pirmo trīs vietu ieguvējiem.

1.vieta saņems 300 eiro, 2.vieta - 200, 3.vieta - 100. Akcijas nolikums meklējams www.liepajasras.lv