Akcijas "Štepseles ceļojums 2023" ietvaros skolēni savā skolā tiek aicināti vākt nolietotās elektroiekārtas. Aktīvākajiem dalībniekiem ir iespēja iegūt vērtīgas balvas.
Viens no akcijas mērķiem ir pievērst skolēnu uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai, informē SIA "Liepājas RAS" ārējās komunikācijas speciāliste Liāna Palma.

• Akcijas laiks no 2023.gada 24.marta līdz 24.aprīlim.
• Pieteikšanās līdz 6.aprīlim, iesniedzot aizpildītu akcijas reģistrācijas anketu. Dalībnieki saņem uzskaites tabulas.
• Elektroiekārtas vāc līdz 24.aprīlim, atzīmējot uzskaites tabulā savāktās ierīces. Tabula jāiesniedz līdz 24.aprīlim pulksten 16.
• Elektroiekārtu izvešana plānota no 25.aprīļa līdz 5.maijam.
• Rezultāti tiks paziņoti ne ātrāk kā trīs dienas pēc nolietoto elektroierīču savākšanas no visām konkursā reģistrētājām izglītības iestādēm.

Komandas, kas iegūs lielākos koeficientus pēc nodotajām iekārtām un uzskaites tabulām, tiks pie naudas balvām:
1.vieta – 300 EUR
2.vieta – 200 EUR
3.vieta – 100 EUR

Naudas balvu komanda varēs izlietot pēc saviem ieskatiem (piemēram, jaunas elektroierīces iegādei, kancelejas vai sporta preču iegādei, ekskursiju izdevumu segšanai utt.).

Informācija, nolikums un reģistrācijas anketa www.liepajasras.lv.