Jau vairākus gadus SIA "Liepājas RAS" akcijas "Štepseles ceļojums" ietvaros aicina skolēnus savā skolā vākt nolietotās elektroiekārtas, lai saudzētu vidi. Aktīvākajiem dalībniekiem ir iespēja iegūt vērtīgas balvas, ko klase var izmantot pēc saviem ieskatiem, informēja "Liepājas RAS" ārējās komunikācijas speciāliste Liāna Palma.

Akcijas mērķis ir pievērst uzmanību videi kaitīgo preču pareizai un drošai apsaimniekošanai, vides aizsardzībai.

Akcijas laiks ir no 2024. gada 8. februāra līdz 29. martam.

Pieteikšanās līdz 15. martam, iesniedzot aizpildītu akcijas reģistrācijas anketu. Dalībnieki saņem uzskaites tabulas.

Elektroiekārtas vāc līdz 29. martam, atzīmējot uzskaites tabulā savāktās ierīces. Tabula jāiesniedz līdz 29. marta pulksten 16.

Elektroiekārtu izvešana plānota no 1. aprīļa līdz 12. aprīlim.

Rezultāti tiks paziņoti ne ātrāk kā trīs dienas pēc nolietoto elektroierīču savākšanas no visām konkursā reģistrētājām izglītības iestādēm.

Balvas
Komandas, kas iegūs lielākos koeficientus pēc nodotajām iekārtām un uzskaites tabulām, tiks pie naudas balvām:


1. vieta – 400 eiro
2. vieta – 300 eiro
3. vieta – 200 eiro

Naudas balvu komanda varēs izlietot pēc saviem ieskatiem (piemēram, mācību gada noslēguma pasākumam, jaunas elektroierīces iegādei, kancelejas vai sporta preču iegādei, ekskursiju izdevumu segšanai,  utt.).

Detalizētāki akcijas noteikumi un reģistrācijas anketa pieejama "Liepājas RAS" mājaslapā.

Saziņai jautājumu gadījumā: Liāna Palma, SIA „Liepājas RAS" ārējās komunikācijas speciāliste, liana@liepajasras.lv, 29150931