Latvijas un visas Baltijas mēroga restaurācijas pērle, kuru gribēs un kuru vērts redzēt  ikvienam, – šāds vērtējums izskanēja otrdien, 24. augustā, restaurētās un rekonstruētās Hoijeres viesnīcas jeb topošā Interjera muzeja Kungu ielas 24 svinīgajā būvdarbu noslēgumā.


Apmeklētāji muzeja filiāles galvenās durvis Kungu ielas pusē, visticamāk, varēs vērt tikai pirms Jaunā gada, lai gan pirms gada prognozes bija, ka tas notiks jau šī gada sakumā, bet arhitekte Liesma Markova, kura turējusi roku uz pulsa un pastāvīgi bijusi klāt restaurācijai gan būvdarbu, gan arī projektēšanas laikā, vārdos jau spēja uzburt sīkākās interjera detaļas kā nākamajos Hoijeres kundzes apartamentos, tā krogus daļā, kas apmeklētāju skatam pavērsies, jau sperot pirmos soļus namā, un arī augšstāva telpās, kurās tiks iekārtots 19.gs.interjers.


Kā uzsvēra muzeja direktore Dace Kārkla, pie katra vismazākā sīkuma ēkā ir strādāts ar ļoti lielu rūpību, visas detaļas ir atradušas savu īsto vietu, lai stāstītu par atbilstošo laikmetu, atklātu Liepājas būvniecības un sadzīves vēsturi. Ēka restaurācijas gaitā ir tik ļoti pārvērtusies, ka tie cilvēki, kuri tajā dzīvojuši nesenā pagātnē, šodien namā vairs neprastu orientēties, sprieda Kārkla.


Lai gan daudzi priekšmeti un mēbeles jau iepirkti un tūlīt sāksies ekspozīciju iekārtošanas darbi, gan Liesma Markova, gan filiāles jaunā vadītāja Andra Štāle aicināja piedāvāt muzejam "baroku, baroku" un arī "eklektiku". Pēc Štāles sacītā arī muzeja speciālisti turpina meklēt nepieciešamos priekšmetus – gan iepirkumos, gan braucot tieši uz veikaliem.


Domes Attīstības pārvaldes projektu vadītāja Solvita Kaņevska portālam irliepaja.lv pastāstīja, ka pašvaldība ēkas atjaunošanas darbus ir pabeigusi, un tagad tā tiek nodota muzeja rokās.


"Kopumā būvprojektā bija paredzētas četras kārtas, šī projekta ietvaros ir realizēta pirmā kārta, kas ir ēka, un 4. kārta, kas ir pagalms. Atliek 2.  un 3. kārta, kas ir "Namīna" atjaunošana un jaunas administratīvās ēkas būvniecība jeb, kā mēs sakām, garāžu pārbūve, kas atrodas pagalma stūrītī," pastāstīja Kaņevska.


Pēc projektu vadītājas teiktā, ieskaitot būvdarbus, autoruzraudzību un būvuzraudzību, kā arī pievienotās vērtības nodokli, projekta kopīgās izmaksas ir 3,1 miljons eiro.


Foto: irliepaja.lv.


Svinīgajā notikumā izskanēja neskaitāmas pateicības – arhitektiem, būvniekiem, restauratoriem, muzeja ļaudīm, turklāt pateicās gan būvnieki arhitektei, gan arhitekte būvniekam. Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš būvnieka "ReRe Meistari" pārstāvim – "ReRe Grupas" valdes priekšsēdētājam Guntim Āboltiņam-Āboliņam – dāvināja Liepājas karogu, un gluži nejauši "ReRe Grupas" valdes priekšsēdētājam līdzi bija atjaunots 20. gadsimta sākuma karoga stiprinājums. Pēc tam, kad karogs bija piestiprināts pie nama sienas blakus ieejas durvīm, Liesma Markova visus aicināja apskatīt atjaunoto namu, iepazīstinot ar katru telpu, katru detaļu, atklājot milzīgo un rūpīgo darbu, kas trīs gadu garumā ieguldīts ēkas atjaunošanā un pārbūvē. Kā atzina pati Markova, par šo darbu un pašu ēku varētu sarakstīt grāmatu, un to joprojām ir vērts pētīt, jo ne visi tās noslēpumi un pārsteigumi ir atklāti.


Uzziņa
Restaurācijas un būvniecības darbu procesa gaitā Hoijeres kundzes viesnīcā, Kungu ielā 24, Liepājā, veikti ne tikai ievērojami restaurācijas un būvniecības darbi, bet kopumā atrasti 126 dažādi arheoloģiskie atradumi.

Projekta gaitā atjaunots ēkas 1. stāva sākotnējais 17. gadsimta beigu plānojums, bet 2. stāvā daļēji saglabāta 19. gadsimta otrās puses telpu plānojuma, vēsturiskajā būvapjomā iekļaujot jaunas funkcijas. Labiekārtota arī Kungu kvartāla pagalma teritorija, papildinot to ar Liepājai 17., 18. un 19. gadsimtā raksturīgajiem elementiem un detaļām.

Projekta laikā veikti daudzveidīgi ēkas saglabāšanas un atjaunošanas darbi. Piemēram, visā ēkā veikta fumigācija jeb likvidēti koka konstrukcijās esošie kaitēkļi. Nostiprināti ēkas pamati, izbūvēts pagrabs, veikta ēkas sienu un pārsegumu koka konstrukciju protezēšana, daļēja siju nomaiņa, kā arī pilnīgi jaunu koka siju montāža. Tāpat attīrīti esošie māla dakstiņi, uzmontēti jaunie dakstiņi, pārmūrēts mūra skurstenis un atjaunots vīna pagrabs.

Veikta arī rūpīga logu un durvju, to elementu restaurācija un izgatavošana pēc vēsturiskajiem paraugiem, kā arī esošo grīdu un griestu restaurācija, jauno kāpņu izbūvē  integrēti vēsturiskie elementi un restaurēta galvenā ieeja.

Īpaši smalks darbs bija vēsturiskās grīdas krāsojuma trafareta tehnikā veiktā restaurācija un kopijas izgatavošana, apgleznoto koka sienu, griestu fragmentu restaurācija, kā arī krāšņu un vēsturisko tapešu rekonstrukcija.

Fundamentāls darbs, ko bija īpaši sarežģīti veikt tik vēsturiskā ēkā, paveikts saistībā ar ēkai nepieciešamo iekšējo un ārējo inženiertīklu (ūdensvada, kanalizācijas, siltumapgādes, ventilācijas, elektroapgādes, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas, apsardzes, zibens aizsardzības un video novērošanas sistēmas) izbūvi.

Projekta laikā veikti ievērojami pagalma labiekārtošanas darbi, ietverot apaļakmens bruģa seguma izveidi, žoga izbūvi, ārstniecības augu un sakņu dārza izveidi, koka solu pēc vēsturiskā parauga izgatavošanu, un jaunas pavarda vietas izbūvi.  Izmantoti arī Liepājas muzeja krājumi – tagad Hoijeres kundzes pagalmā novietota 18. gadsimta sākumā būvētā aka.

Pagraba izbūves laikā veikta arheoloģiskā uzraudzība un tās ietvaros identificēti 126 arheoloģiskie atradumi, kas nodoti Liepājas muzejam (t. sk. krāsns podiņi, pēc kuru parauga uzbūvētas divas Hoijeres kundzes viesnīcas telpās esošās krāsnis).

Visi minētie darbi veikti saskaņā ar izstrādātu restaurācijas darbu programmu, iepriekš veicot arhitektoniskās izpētes analīzi, atzīmējot vēsturisko gleznojumu vietas un veicot vēl citus darbus, lai maksimāli saglabātu vēstures liecības par ēku.

Būvdarbus objektā veica SIA "ReRe Meistari" atbildīgā būvdarbu vadītāja Ervīna Konceviča un būvdarbu vadītāja asistenta Valda Kovaļska pārraudzībā. Būvuzraudzību nodrošināja SIA "Firma L4", atbildīgais būvuzraugs bija Mārtiņš Metāls. Autoruzraudzību veica pilnsabiedrība "Pils projekts" un autoruzraudzības grupas vadītāja, būvprojekta arhitekte Liesma Markova.

Kopējās projekta "Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācija un pārbūve par muzeja ēku Kungu kvartālā, Liepājā" ēkas, pagalma labiekārtojuma, kā arī inženiertīklu izbūves izmaksas ir 2 999 397,29 eiro, t. sk. pievienotās vērtības nodoklis.

Būvdarbi tika īstenoti Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" sadarbības projekta "Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem" ietvaros.

                                                                           (Avots: Liepājas dome)