30.jūlijā Liepājas domes Būvniecības padome pieņēmusi lēmumu sagatavot Plānošanas un arhitektūras uzdevumu Tramvaja tilta renovācijai. Iespējams, to nāksies uz laiku slēgt.

Būvvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls portālu informēja, ka šobrīd tiek plānota tehniskā projekta izstrāde, pēc kuras pabeigšanas būs zināmi precīzi renovācijas termiņi.

2009.gadā Tramvaja tiltam veica slodzes pārbaudi, pēc kuras secināts, ka tilts atbilst normatīviem un tā stāvoklis ir apmierinošs. Tomēr, lai Tramvaja tilts ilgtermiņā nezaudētu kvalitāti, nepieciešams veikt dažādus uzlabojumus, kuri ieteikti pēc tehniskās apsekošanas. Tika ieteikts mainīt tilta klājumu (gan brauktuvi, gan ietves un apmales), labot hidroizolācijas bojājumus tilta konstrukciju laiduma galos, nomainīt deformācijas šuves, kuras laika gaitā ir nolietojušās, kā arī novērst atsevišķus balstu un konstrukciju bojājumus.

Tramvaja tilts savieno Lielo ielu un Rīgas ielu, un ikdienā pār to ir intensīva satiksme, līdz ar to svarīgs arī jautājums par satiksmes organizāciju renovācijas laikā. Tiek pieļauta iespēja, ka Tramvaja tiltu satiksmei slēgs pilnībā un plūsmu novirzīs uz Jauno tiltu, tomēr konkrēts risinājums būs zināms pēc tehniskā projekta izstrādes.

Kā zināja stāstīt vēsturnieks Gunārs Silakaktiņš, pašreizējo tiltu ekspluatācijā nodeva 1961.gadā. To projektēja Ļeņingradas Tiltu būvju institūts. Par to liecina arī šai Krievijas ziemeļu pilsētai, kas tagad saucas Sanktpēterburga, raksturīgās ķeta lējuma tilta margas. Pirms tam kanāla galvenās šķērsošanas artērija bija 1881.gadā pēc Kurskas guberņas inženiera Gavrila Semikoļenova uzbūvētais divlaidumu tilts. Tas bija izgriežams (tāpat kā sākotnējā projektā – pašreizējais) un izturēja abus pasaules karus.