Pirms 23.aprīlī paredzētās Lielās talkas SIA "Liepājas RAS" informē par atkritumu pieņemšanas kārtību Liepājas reģiona cieto sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes".

Lielās talkas laikā savāktie atkritumi tiks pieņemti līdz 30. aprīlim, saskaņā ar sekojošu kārtību:

1) no pašvaldībās organizētām un saskaņotām talkas vietām atkritumi tiks pieņemti par 12 eiro tonnā (Dabas resursu nodoklis) + PVN. Visām pašvaldībām lūdzam iepriekš atsūtīt uz e-pastu zane@liepajasras.lv atbildīgo personu kontaktinformāciju un sarakstu ar transportlīdzekļu reģistrācijas numuriem, kas vedīs talkas laikā savāktos atkritumus. Rēķins tiks izsniegts attiecīgai novada pašvaldībai. Atvedot uz poligonu atkritumus, jānorāda no kura novada/pilsētas atkritumi tiek vesti un vai tas ir saskaņots ar novada koordinatoru. Neskaidrību gadījumā poligona darbinieki sazināsies ar novada talkas koordinatoru.

2) sakopjot privātās teritorijas, iedzīvotāji sašķirotos atkritumus poligonā varēs nodot bez maksas. Atgādinām, ka šāds pakalpojums uz privātpersonām attiecās nepārtraukti.

Atsevišķi jāšķiro:
1. burku un pudeļu stikls;
2. logu stikls;
3. PET pudeles;
4. plastmasas kastes un kannas;
5. papīrs un kartons;
6. kokmateriāli;
7. metāla bundžas un kārbas;
8. citi metāli;
9. tekstilizstrādājumi;
10. zaļie atkritumi jeb dārzu un parku atkritumi;
11. lielgabarīta sadzīves atkritumi – mēbeles, nolietotās elektroiekārtas;
12. vieglo automašīnu riepas, automašīnu akumulatori;
13. dienasgaismas lampas un nolietotās baterijas;
14. izlietotas krāsu bundžas, lakas, šķīdinātāji.