SIA "Liepājas enerģija" līdzīgi kā iepriekš, arī šogad kļuvusi par līdzatbildīgu partneri iedzīvotājiem pilsētvides un savu mājvietu labiekārtošanā, informē preses pārstāve Agija Tērauda.

Uzņēmums, vienlaicīgi ar labiekārtošanas darbiem teritorijās, kas guvušas pilsētas domes apstiprinājumu un līdzfinansējumu mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas programmā, pilnībā rekonstruēs arī savus siltumtīklus vietās, kur to nomaiņa nav veikta līdz šim. No apstiprinātajiem 14 projektiem, siltumtrašu rekonstrukcijas darbi tiks veikti astoņu projektu objektos.

Šonedēļ "Liepājas enerģijas" speciālisti uzsāka siltumtrašu rekonstrukcijas darbus pirmajā objektā, kas iekļauj daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Elkoņu ielā 3, Elkoņu ielā 5/7/9, Vītolu ielā 22/26 un Vītolu ielā 30. Darbu apjoms ir ievērojams, un rezultātā novecojošie cauruļvadi tiks aizstāti ar moderniem un mūsdienīgiem materiāliem aptuveni 160 m garumā. No kopumā 14 pilsētas domē apstiprinātajiem pagalmu labiekārtošanas projektiem, "Liepājas enerģija" siltumtrašu rekonstrukciju veiks astoņu projektu objektos; pārējās sešās teritorijās pilnīga siltumtīklu nomaiņa realizēta jau iepriekšējos gados.

"Liepājas enerģijas" valdes priekšsēdētājs Anatolijs Suškovs: "Mēs atzinīgi vērtējam iedzīvotāju vēlmi sakārtot savu māju pagalmus un apzināmies, ka paveiktais kalpos ilgus gadus. Tieši tāpēc, pirms iecerēto labiekārtošanas darbu veikšanas, plānojam pilnībā atjaunot siltumtrases vietās, kur šobrīd joprojām ir nolietotie cauruļvadi; tas nozīmē, ka šajos objektos vairākus gadus nebūs jāorganizē atkārtoti darbi pēc labiekārtošanas. Runājot konkrēti par 14 apstiprinātajiem labiekārtošanas projektiem, jāsāka, ka sešos objektos mūsu tīkli jau ir pilnībā atjaunoti, trijās vietās mums jau iepriekš bija plānots šogad veikt siltumtrašu rekonstrukciju, bet vēl piecos objektos veiksim rekonstrukcijas darbus papildus šā gada plānam."

2015. gadā mikrorajonu pagalmu labiekārtošanas programmā tika apstiprināti 14 no 34 iesniegtajiem projektiem, pašvaldībai piešķirot līdzfinansējumu 716 614,81 eiro apmērā. Projektos pieteiktajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas ietvaros paredzēts rekonstruēt gājēju un braucamās daļas ceļus, izveidot bērnu rotaļu un sporta laukumus, uzstādīt velostatīvus, veikt apzaļumošanu, izbūvēt apgaismojumu, izveidot gājēju celiņus un automašīnu stāvvietas, kā arī uzstādīt atkritumu konteineru novietni un veļas žāvēšanas konstrukcijas vai nojumes.