Liepājas Būvvaldes komisija pieņēmusi Karostas kanāla molu un ostas Ziemeļu vārtu atjaunošanas darbus, kas tika īstenoti ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas Ziemeļu vārtu un Karostas kanālā esošo hidrotehnisko būvju atjaunošanas darbi" ietvaros, vēsta ieraksts Liepājas SEZ feisbuka lapā.

To kopējās izmaksas bija aptuveni 1,6 miljoni eiro, no kuriem 85% sedza ES, bet pārējie finanšu līdzekļi tika novirzīti no Liepājas SEZ pārvalde budžeta.

Aktivizējoties Liepājas ostas uzņēmēju saimnieciskajai darbībai Karostas kanālā, Liepājas SEZ pārvalde īstenoja ostas infrastruktūras attīstības projektu un sakārtoja Karostas Ziemeļu un Dienvidu molus, to virsmas, uzstādīja jaunas navigācijas zīmes uz ostas Ziemeļu vārtiem – uz ostas Ziemeļu mola gala un Ziemeļu viļņlauža gala. Uzstādītas arī navigācijas zīmes un pilnīgi jaunas uzstādītas Karostas mola galvās.

Liepājas osta ir viena no retajām ostām, kam izbūvēti trīs vārti, tomēr ilgāku laiku līdz šim kuģi Ziemeļu vārtus varēja izmantot tikai diennakts gaišajā laikā, jo tumsā tie netika apgaismoti. Šo trūkumu Liepājas osta izjuta ļoti asi un tādēļ tika pieņemts lēmums novērst šo nepilnību.

Hidrobūvju atjaunošanas darbus veica personu apvienību "TR", kurā ietilpst SIA "Tilts" un SIA "RBG". Hidrobūvju atjaunošanas process – lai gan tehniski neesot bijis sarežģīts, tomēr lielā mērā bijis pakārtots laika apstākļiem.

Lai projektu pabeigtu pilnībā, vēl jāizsludina jauns iepirkums par 1.piestātnes demontāžu Karostas kanālā. Šie darbi jau tika uzsākti, taču finansiālu iemeslu dēļ būvnieki savu darbību pārtrauca, un LSEZ pārvaldei nācās lauza noslēgto līgumu. Plānots, ka tuvākajā laikā tiks izvēlēts jauns būvnieks un darbi tiks pabeigti, tādējādi ievērojami uzlabojot kuģošanas drošību Karostas kanālā.