Būvvaldes komisija ir pieņēmusi ekspluatācijā būvdarbus, kas paveikti Pērkones ielas galā – šeit izbrauktuvē uz pludmali izbūvēts cietais segums un daļēji atjaunots esošās autostāvvietas segums, sakārtota satiksmes organizācija, portālu irliepaja.lv informēja Būvvaldes un Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Nozīmīgākā paveikto būvdarbu daļa ir betona plākšņu ieklāšana līdz liedagam – tagad ir nodrošināta operatīvā un apkalpojošā transporta iebraukšanu pludmalē un uzlabotas kustības drošība un ērtības.



Kopš aprīļa vidus būvdarbi Pērkones ielas galā, no Siguldas ielas līdz liedagam, notika saskaņā ar projekta dokumentāciju, ko izstrādājusi SIA "Ielu un ceļu projekti", būvdarbus veica SIA "CTB".

Izejā uz pludmali, kas bija bez izmantojama seguma un pa kuru līdz ar to bija apgrūtināta operatīvā un apkalpojošā transporta iebraukšanu liedaga zonā, izbūvēta cementbetona plākšņu brauktuve četru metru platumā.

Līdz šim Pērkones ielas iebrauktuve bieži bija jātīra no smilšu sanesumiem – tāpēc abās pusēs esošās kāpu nogāzes ir stiprinātas ar zaru pinumiem jeb zaru žodziņiem, papildus smilšu nogāzes apstādītas ar priekškāpām raksturīgu augu – smiltāju kāpu niedri.



Pēc iesakņošanās šie augi, kuriem ir plaša sakņu sistēma, kā arī zaru pinumi bremzēs smilšu pārvietošanos, iebrauktuvi, iespējams, retāk aizputinās, samazināsies brauktuves regulārās tīrīšanas izmaksas un pludmales apmeklētāju neērtības.

Savukārt autostāvvietas daļā Pērkones ielas kreisajā pusē, ja skatāmies uz jūru, agrākais bedrainais, saplaisājušais un citādi pamatīgi nolietotā seguma vietā tagad ir jauns asfaltbetona klājums.

Ap autostāvvietu izbūvētas apmales, austrumu un rietumu pusē iekārtots zāliens, ar horizontālām ceļu līnijām iezīmētas stāvvietas 14 automašīnām, uzstādītas jaunas ceļa satiksmes zīmes.

Pirms iebrauktuves autostāvietā, posmā no Siguldas ielas, izbūvēts arī aploces veida ātrumvalnis, kas bremzēs autosatiksmes plūsmu.



Tas ir būtisks un vajadzīgs risinājums vasaras laikā, kad pa Pērkones ielu pludmales virzienā dodas daudz kājāmgājēju un vienlaikus ielu izmanto arī autobraucēji.

Saskaņā ar pašvaldības veikto iepirkumu pagājušā gada nogalē darbi Pērkones ielas galā veikti par kopējo līgumcenu 55 992 eiro, neskaitot PVN.


Uzziņa
Būvobjekts:
Izejas liedagā ierīkošana Pērkones ielas posmā no Siguldas ielas līdz liedagam - atbilstoši:
paskaidrojuma rakstam "Pērkones ielas izejas liedagā (pieslēgums esošam ielu tīklam) ierīkošana, Liepājā";
paskaidrojuma rakstam "Satiksmes organizācijas ierīkošana Pērkones ielas posmā no Siguldas ielas līdz liedagam, Liepājā".


Pasūtītājs:
LPPI Komunālā pārvalde
Projektētājs:
SIA Ielu un ceļu projekti
Darbu veicējs:
SIA CTB