No 10. līdz 12.  februārim Liepājas reģiona tūrisma informācijas biroja (LRTIB) tūrisma attīstības speciāliste Agita Vucena piedalījās starptautiskajā jahtu tūrisma un aprīkojuma izstādē.

"International Boat Show "Vene 2018 Båt"" norisinājās Helsinkos, Somijā. Līdzdalība izstādē bija saistīta ar EST-LAT55 projektu "Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā". Tā mērķis ir izveidot kvalitatīvu jahtu ostu tīklu Baltijas jūras Austrumu piekrastē (Latvija un Igaunija), un popularizēt to burātājiem kā galamērķi.

Projekta ietvaros paredzēta dalība izstādēs Vācijā, Somijā, Zviedrijā un Polijā.

Somiem ir ļoti senas burāšanas tradīcijas, Somijā ir vairāk kā desmit jahtu un burāšanas klubu, kuri apvieno tūkstošiem biedru, kas varētu būt arī potenciālie Liepājas viesi.

Ūdenstūrisma industrija šobrīd aktīvi attīstās, Latvijas jahtu ostu tīkls un tūrisma iespējas piekrastē izstādē "Vene 2018 Båt" Helsinkos tika prezentētas pirmo gadu (Vācijā, Diseldorfā, dalība izstādē ir jau otro gadu).

Lai gan daudzi somu burātāji ir pabijuši Tallinā un Igaunijas ziemeļu daļā, jūtama ir interese par Sāremā un citām Igaunijas salām, bet uz Latviju vēl jāiedrošina ceļot. Papildu interesi un ierosmi apmeklētājos raisīja Somijas burātāju federācijas vadītājs Kalevi Vesterstunds, kas dalījās savā pieredzē par burāšanu Latvijā – šoreiz par Rīgas jūras līča ostām. Galvenie interesenti un potenciālie ceļotāji – vecāka gadagājuma burātāji, pie mums bijuši 90-tajos gados, kad šeit vēl nebija burātājiem atbilstošas infrastruktūras. Līdz ar to šobrīd pamata mērķis ir šos burātājus iedrošināt ceļot pie mums atkal. Daudzi burātāji par galveno iemeslu nenokļūšanai līdz Kurzemes piekrastes jahtu ostām min pārāk mazo jahtu izmēru (5 m), tādēļ tādu distanci nav gatavi braukt.

Galvenais secinājums pēc izstādes Somijā liepājniekiem – LSEZ jahtu ostas projekta vadītājam Kasparam Poņemeckim un jahtu ostas vadītājam Kārlim Kintam – bija, ka mums pietrūkst čarteru (jahtu noma bez kapteiņa) piedāvājuma. Šobrīd norisinās šāda pakalpojuma ieviešanas nākotnes perspektīvu pētījums.

LRTIB tūrisma attīstības speciāliste Agita Vucena personīgi tikās ar jau iepriekš minēto Somijas burātāju federācijas vadītāju Kalevi Vesterstundu, lai pārrunātu Somijas burātāju piesaistes instrumentus. Pagājušajā gadā viņš piecas nedēļas burāja pa Rīgas jūras līci un šogad izstādē vairākās prezentācijās dalījās pieredzē par šo braucienu.

Agita Vucena: "Kā novēroju jau tūrisma izstādē "Matka", somi ļoti uzticas tautiešu pieredzei un ieklausās viņu padomos. Kalevi ir bijis arī Liepājā 2016.gada vasarā. Kā viņš atzina, visas Latvijas jahtu ostas ir labā līmenī, piemērotas jahtu uzņemšanai un ir interesantas kā apmeklējuma vietas."