Šīs nedēļas sākumā ir uzsākti būvdarbi, lai Pērkones ielas galā daļēji atjaunotu esošās autostāvvietas segumu, sakārtotu satiksmes organizāciju un izbrauktuvē uz pludmali izbūvētu cieto segumu, informē Būvvaldes un Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Darbi ir nepieciešami, lai nodrošinātu operatīvā un apkalpojošā transporta iebraukšanu pludmalē un uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību un ērtības.

Otrdien, 14.aprīlī, būvobjekts ir nodots izpildītājam – SIA "CTB". Uzņēmuma darbinieki  jau sākuši būvobjektā pievest un izvietot nepieciešamos materiālus.

Būvdarbu laikā ielā Pērkones ielas galā būs noteikti satiksmes ierobežojumi. Tāpēc ikviens autobraucējs, velobraucējs un gājējs ir aicināts ievērot brīdinājuma zīmes un citas norādes vai signālus.


Pērkones ielas galā, posmā no Siguldas ielas līdz liedagam, darbi turpmāko divu mēnešu laikā, līdz jūnija vidum, notiks saskaņā ar projekta dokumentāciju, ko izstrādājusi SIA "Ielu un ceļu projekti".

Esošajā asfaltētajā autostāvvietas daļā, kas šobrīd ir ar bedrainu, saplaisājušu un citādi pamatīgi nolietojušos segumu, paredzēts jauns asfaltbetona klājums.

Vēl ap autostāvvietu paredzēts izbūvēt apmales, austrumu un rietumu pusē iekārtot zālienu, ar horizontālām ceļu līnijām iezīmēt stāvvietas 14 automašīnām, uzstādīt jaunas ceļa satiksmes zīmes un veikt citus darbus.

Posmā no Siguldas ielas līdz iebrauktuvei autostāvietā tiks izbūvēts arī aploces veida ātrumvalnis, kas bremzēs autosatiksmes plūsmu. Tas ir būtiski vasaras laikā, kad pa Pērkones ielu pludmales virzienā dodas daudz kājāmgājēju un vienlaikus ielu izmanto arī autobraucēji.

Izejā uz pludmali, kas praktiski ir bez seguma un pa kuru līdz ar to ir apgrūtināta operatīvā un apkalpojošā transporta iebraukšanu liedaga zonā, paredzēts izbūvēt cementbetona plākšņu brauktuvi četru metru platumā.

Tā kā līdz šim Pērkones ielas iebrauktuve bieži bija jātīra no smilšu sanesumiem, ir paredzēts abās pusēs esošās kāpu nogāzes stiprināt ar zaru pinumiem/zaru žogu, kā arī veikt smilšu nogāžu apstādīšanu ar priekškāpām raksturīgu augu – smiltāju kāpu niedri.

Šie risinājumi pēc pasūtīja un projektēja ieceres varētu būtiski mazināt smilšu pārpūšanu, samazināt brauktuves regulārās tīrīšanas izmaksas un pludmales apmeklētāju neērtības.

Saskaņā ar pašvaldības veikto iepirkumu pagājušā gada nogalē, darbi Pērkones ielas galā tiks veikti par kopējo līgumcenu EUR 55 992, neskaitot PVN.

UZZIŅAI
Būvobjekts:

Izejas liedagā ierīkošana Pērkones ielas posmā no Siguldas ielas līdz liedagam – atbilstoši:
1) paskaidrojuma rakstam "Pērkones ielas izejas liedagā (pieslēgums esošam ielu tīklam) ierīkošana, Liepājā";
2) paskaidrojuma rakstam "Satiksmes organizācijas ierīkošana Pērkones ielas posmā no Siguldas ielas līdz liedagam, Liepājā".
Pasūtītājs:
LPPI Komunālā pārvalde
Projektētājs:
SIA Ielu un ceļu projekti
Darbu veicējs:
SIA CTB