Pēc atjaunošanas darbiem trīs mēnešu garumā satiksme ir atjaunota K. Uliha ielā, tomēr darbi turpinās, teikts Liepājas Komunālās pārvaldes tvitera kontā.

Vēl jāsakārto pieturvietas un nobrauktuves. Posmā no Jūrmalas līdz Klaipēdas ielai ir atjaunots asfalta segums un bortakmeņi, izlīdzināti vairāk nekā simt aku vāku.

Uliha ielā brauktuve pēdējo reizi pilnā apjomā atjaunota aptuveni pirms 20 gadiem.

UZZIŅAI

Objekts: "Uliha ielas brauktuves seguma atjaunošana posmā no Jūrmalas ielas līdz Klaipēdas ielai, Liepājā"
Projekta izstrādātājs: SIA "VCI"
Būvdarbu veicējs: SIA "CTB"
Būvdarbu izpildes termiņš: 19.04.2021. – 18.07.2021.
Finansējums: atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam būvdarbu līgumam – 233 705,69 eiro ar PVN.