Liepājas pašvaldības policija aicina bērnu un jauniešu vecākus sekot līdzi tam, vai viņu atvases, apmeklējot skeitparku, izmanto ķiveres un locītavu aizsargus.

Apsekojot minēto teritoriju, tika secināts, ka daudzi jaunieši šajā ziņā izturas vieglprātīgi.

Pašvaldības policijas darbinieki regulāri apsekos jaunizveidoto skeitparka teritoriju, lai brīdinātu jauniešus un bērnus par to, ka skeitparkā jāuzturas ar attiecīgo ekipējumu, kā arī par to tiks brīdināti jauniešu un bērnu vecāki.

Lūgums no pašvaldības policijas puses vecākiem būt saprotošiem un pretimnākošiem, jo tas viss tiek darīts drošības nolūkos.