Deputāti pastāvīgajās komitejās ceturtdien, 1.decembrī, lēma par 137 514 eiro vērta projekta īstenošanu Zirgu salā, sakārtojot vidi un veidojot veselības takas.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra izsludinājusi atklātu projektu atlasi par antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūvi un rekonstrukciju "Natura 2000" teritorijās. Tāda teritorija ir arī Liepājas ezera Zirgu sala.

Tāpēc domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa, iepazīstoties ar atlases nosacījumiem un atbilstoši dabas lieguma "Liepājas ezers" dabas aizsardzības plānam projekta ietvaros plāno sakārtot degradētās ezera piekrastes daļas ainavu; izveidot veselības maršrutu – 57 m garu un 2,50 m platu šķembotu dabas taku; izveidot 203 m garu un 2,50 m platu koka laipu veselības maršrutu – dabas taku; izveidot trīs veselības maršruta atpūtas – vingrošanas punktus; izveidot trīs ārpustelpu trenažierus; izveidot trīs ugunskura vietas; izveidot labiekārtojumu – 11 soliņus, 19 atkritumu urnas, 10 piknika galdus ar soliem, kā arī izgatavot un uzstādīt trīs informācijas stendus un norāžu zīmes.

"Projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" ietvaros tiks sakārtota Liepājas ezera Zirgu salas piekrastes daļa, papildināts esošais pastaigu ceļš ar koka un grants seguma celiņu tīklu, atpūtas vietām un vingrošanas rīkiem, veicinot iedzīvotājus izmantot infrastruktūru aktīvai atpūtai svaigā gaisā.

Izveidotā infrastruktūra vienlaikus ļaus iepazīt Liepājas ezera dabas vērtības," teikts pieņemtā lēmuma anotācijā.

Projekta kopējās izmaksas ir 137 514,49 eiro, t.sk., ERAF finansējums 116 887,31 eiro, valsts budžeta finansējums 5156,79 eiro, Liepājas pilsētas līdzfinansējums 15 470,39 eiro.

Projekta īstenošanai nepieciešams arī priekšfinansējums 68 757,25 eiro apmērā.

Domes līdzfinansējums un priekšfinansējums plānots 2017.gadā, to apmērs un izlietošanas termiņi tiks precizēti pēc publiskā iepirkuma veikšanas un līguma noslēgšanas.

Jau vēstīts, ka 9.septembrī pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA "BM-projekts" par būvprojekta "Brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas centrs Zirgu salā, Liepājā" izstrādi. Projekta "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā" ietvaros plānots īstenot daļu no minētā būvprojekta.