No 21. līdz 25.novembrim Valsts vides dienesta (VVD) Liepājas reģionālās vides pārvaldes (Liepājas RVP) zvejas kontroles inspektori veikuši vairākas makšķernieku pārbaudes.

Pārbaudes veiktas Baltijas jūras piekrastē, tirdzniecības kanālā, "Kursas" un Liepājas pilsētas ostas teritorijā Tās veiktas sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemessardzi un VVD pilnvarotajām personām – sabiedriskajiem vides inspektoriem veikuši vairākas makšķernieku.

Pārbaužu laikā par makšķerēšanas noteikumu pārkāpšanu administratīvi sodīti trīs makšķernieki. Divi pārkāpēji pārsnieguši lomā vienlaicīgi pieļaujamo zivju skaitu un nav ievērojuši makšķerējamo zivju izmērus. Viens no makšķerniekiem vienlaicīgi izmantojis 13 gruntsmakšķeres. Visi trīs vīrieši administratīvi sodīti. Zivju resursiem nodarīto zaudējumu summa – 927 eiro, informē Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Jūlija Ņikitina.

Administratīvi sodīts makšķernieks Baltijas jūras krastā. Viņa loms ievērojami pārsniedzis makšķerēšanas noteikumos pieļaujamos apmērus. Pie pārkāpēja vienlaicīgi atradās 45 dažāda izmēra mencas, turklāt lielākā daļa zivju (35) zivju bija īsākas par 48 centimetriem, kas ir pieļaujamais minimālais šīs sugas zivju izmērs, kuru lomā paturēt atļauts.

Makšķerēšanas noteikumi paredz, ka vienlaicīgi lomā drīkst atrasties ne vairāk kā 10 šīs sugas zivis. Aprēķināts, ka makšķernieka rīcība zivju resursiem nodarījusi 405 eiro lielus zaudējumus.

Tāpat pie administratīvās atbildības par pārmērīgu zivju skaita paturēšanu lomā Liepājas pilsētas ostas teritorijā sodīts makšķernieks, kura lomā vienlaicīgi atradās 9 vimbas. Arī šī vīrieša lomā lielākā daļa zivju bijušas mazākas par pieļaujamo minimālo vimbu garumu, kuras atļauts makšķerēt – 30 centimetri. Liepājas RVP inspektori aprēķinājuši, ka makšķernieka rīcība zivju resursiem nodarījusi zaudējumus 522 eiro apmērā.

Vēl viens makšķernieks administratīvi sodīts tirdzniecības kanāla A/S "Kursa" teritorijā. Vīrietis vienlaikus makšķerēšanā izmantoja 13 gruntsmakšķeres. Saskaņā ar makšķerēšanas noteikumiem iekšējos ūdeņos, vienlaikus makšķerēšanā atļauts izmantot ne vairāk kā divus makšķerēšanas rīkus. Vīrieša lomā zivju nebija, līdz ar to zaudējumi zivju resursiem nav nodarīti.