Līdz 20.novembrim pagarināts pieteikumu iesniegšanas termiņš Vides projektu konkursā, ko organizē Liepājas Novada fonds sadarbībā ar Liepājas pašvaldību un uzņēmējiem.

Šogad projektu konkursā savas idejas var pieteikt ne tikai skolēni, bet ikviena nevalstiskā organizācija. Konkursa prioritātes ir saistītas ar videi draudzīgu rīcību ikdienā un vides izglītību - tiek gaidīti projekti par enerģijas un resursu taupīšanu ikdienā, par materiālu atkārtotu izmantošanu un vides izglītības materiālu izstrādi. Nolikumu un pieteikuma anketu tāpat kā iepriekšējos gados var lejuplādēt  Liepājas Novada fonda mājas lapā www.lnf.lv sadaļā "Atbalsts apkaimei".

13. novembrī plkst 17.00 Liepājas domes telpās notiks seminārs potenciālajiem projektu iesniedzējiem un citiem interesentiem "Ideju salūts". Seminārā būs iespēja iegūt papildus informāciju par to, kas ir videi draudzīga ikdienas rīcība un kā viegli radīt projektu idejas. Pieteikšanās semināram rakstot elektronisku vēstuli uz adresi liepajasfonds@gmail.com līdz 11.novembrim.

Liepājas Novada fonda sadarbības partneri ir SIA "Eko Kurzeme", SIA "Liepājas RAS" un SIA "Vides pakalpojumu grupa", kā arī Liepājas pilsētas domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļa. Tas ļaus atbalstīt 7 projektus. Katra granta maksimālā summa ir 100 eiro, informē Liepājas Novada fonda valdes priekšsēdētāja Aiga Jaunskalže.