Mēneša beigās, 27.oktobrī, pulksten 17.30 Medzes pagasta pārvaldes ēkā notiks dabas lieguma "Tosmare" dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskā apspriešana, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Ar dabas aizsardzības plāna sabiedriskajai apspriešanai virzīto redakciju var iepazīties elektroniski Dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, Liepājas pašvaldības mājaslapā un Dienvidkurzemes novada pašvaldības mājaslapā.

Dabas aizsardzības plāna drukātā versija līdz 27.oktobrim būs pieejama Liepājas pašvaldības administrācijas ēkā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā un Medzes pagasta pārvaldes ēkā.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 27.oktobrim, adresējot tos plāna izstrādātājam.

Dabas aizsardzības plāna izstrāde tiek veikta "Interreg V–A" Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam projektā "Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā" īstenoto aktivitāšu gaitā.