Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde arī šogad izsludināja konkursu ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2014”.  Žūrija apmeklēja visus ostas uzņēmumus.

Konkursa gaitā   vairāku mēnešu garumā vērtēja un bez brīdinājuma apsekojot teritorijas, fiksējot jau izdarīto,  bet galvenā vērtēšana notika šā gada 3. jūlijā.  
 
Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija Liepājas Būvvaldes un Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes pārstāvji, viesojās visos ostas uzņēmumos. Bija uzņēmumi, kuros var redzēt, ka teritorijas sakopšana ir ikdienas darbības neatņemama sastāvdaļa, bija patīkami redzēt, ka daudzviet teritorija ir sakopta pēc iepriekš saņemtā aizrādījuma, diemžēl dažviet videi netiek pievērsta nekāda uzmanība.

Jānis Lapiņš, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieka vietnieks
“Protams, vides sakopšana prasa gan laiku, gan zināmus finanšu resursus, gan zināmu darbu un rūpību, bet tas ieguvums ir vide, kurā labāk jūtas darbinieki ikdienā un ir patīkami to rādīt viesiem un sadarbības partneriem. Un ja konkurss gadu no gada to veicina, tad tas ir iepriecinoši.”

Vērtējot Liepājas ostas uzņēmumus šogad galvenais uzsvars bija likts uz atkritumu novietnes esamību teritorijā, vēlams, lai tas ir atsevišķi nodalīts, nožogots ar atkritumu šķirošanas iespējām. Vēl īpaša uzmanība tika pievērsta – uzņēmuma nosaukuma noformējumam/iebrauktuves izskats/apstādījumi; teritorijā ir vai nav karoga masts vai turētājs; teritorijā esošo ēku vizuālais izskats;  piestātnes un kravu laukumu vizuālais izskats (atbilstoši uzņēmuma specifikai); teritoriju norobežojošo žogu izskatam, teritorijas kopskatam.
 
Indulis Kalns, Liepājas galvenais arhitekts
“Man ir tā trīs gadu pieredze un salīdzinot – ir uzlabojumi, var redzēt, ka ir centieni kaut ko darīt, dažas teritorijas izskatās it kā būtu ieguvušas saimnieku. Tomēr tāds liels gandarījums nav, vēl ļoti daudz jādara. Trūkst arī tādas elementāras lietas kā norādes, jāatjauno nožogojumi utt., un tas varētu būtiski kopskatu uzlabot.”
 
Kristīne Bārtniece, Liepājas SEZ pārvalde nekustamo īpašumu speciāliste, konkursa ,,Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums 2014” projekta vadītāja:
“Regulāri apsekojot Liepājas ostas uzņēmumu teritorijas varu teikt, ka salīdzinot ar situāciju trīs gadus atpakaļ, rezultāts ir acīmredzams. Manuprāt, teritoriju sakopšana vai vienkārši kārtības uzturēšana tajā, lielā mērā ir atkarīga no katra ostas uzņēmuma vadītāja. Ir uzņēmumi kuru teritorijas tiek uzturētas kārtībā, jo tāds ir viens no  uzņēmuma pamatprincipiem, taču, diemžēl, ir  pretējas situācijas, kad stimuls no malas ir noteicošais faktors, lai veiktu teritoriju sakopšanu. Prieks ir arī par to, ka iepriekšējo gadu uzvarētāji nav atslābinājušies,  ka tas nav bijis tikai tāds mirkļa uzrāviens, jo teritorijas joprojām ir glītas un sakoptas.”

Iegūtie rezultāti tiek apkopoti un konkursa uzvarētājs tiks paziņots jau pavisam drīz Jūras svētku laikā – 2014.gada 12.jūlijā. Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde 2012.gadā iedibināja jaunu tradīciju, aicinot ostas uzņēmumus pievērst lielāku uzmanību teritoriju sakopšanai un labiekārtošanai. Par konkursa laikā vislielāko ieguldījumu savas teritorijas sakārtošanā un galveno balvu – goda plāksni, “Sakoptākais Liepājas ostas uzņēmums ” 2012. gadā saņēma LSEZ SIA,, Terrabalt”, bet 2013.gadā LSEZ SIA “Kolumbija LTd.”