No otrdienas, 25.maija, turpinot Uliha ielas atjaunošanas darbus, tiks slēgts nākošais šīs ielas posms. Saglabājot slēgtu Uliha ielas posmu no Jūrmalas līdz Robežu ielai, papildus tiks slēgts arī posms no Robežu līdz Pērkones ielai, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls

Tas nozīmē, ka turpmāk posmā no Jūrmalas līdz Pērkones ielai varēs pārvietoties tikai sabiedriskais transports, gājēji un velosipēdisti, kā arī tiks nodrošināta operatīvā transporta piekļuve īpašumiem.

Apbraucamais ceļš tiks nodrošināts gan pa Dzintaru, gan Krišjāņa Valdemāra, Klaipēdas un Pērkones ielām.

Šāda satiksmes organizācija būs spēkā līdz jūnija beigām, kad darbus Uliha ielas posmā starp Jūrmalas un Pērkones ielām plānots pilnībā pabeigt un to atvērt satiksmei.

Pēc šo darbu pabeigšanas tiks uzsākta Uliha ielas posma starp Pērkones un Klaipēdas ielām atjaunošana. Par konkrētiem satiksmes ierobežojumiem šajā ielas daļā  sabiedrība tiks informēta pirms būvdarbu uzsākšanas.

No 26. aprīļa Uliha ielā norisinās ielas atjaunošanas būvdarbi – brauktuves segumu demontāža, asfaltbetona izlīdzinošā frēzēšana, betona apmaļu izbūve, asfaltbetona segumu izbūve, betona bruģakmens segumu izbūve, komunikāciju aizsardzība, ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšana, pazemes komunikāciju aku lūku nomaiņa un regulēšana.

Būvdarbi šogad ir plānoti vairākos posmos – vispirms tiek atjaunots Uliha ielas posmu no Jūrmalas līdz Robežu ielai. Šajā ielas daļā darbi plānoti līdz 31. maijam.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā ir jānodrošina īpašniekiem piekļūšana saviem zemesgabaliem, operatīvā un specializētā transporta piekļūšana zemesgabaliem, netraucēta caurbraukšana, kā arī gājēju droša pārvietošanās un ielas posmos, kur netiek veikti darbi, arī brīva transporta kustība.

Uliha ielā brauktuve pēdējo reizi pilnā apjomā atjaunota aptuveni pirms 20 gadiem.

Brauktuves segumā bija izveidojušās plaisas, veidojās risas un dažādu būvdarbu rezultātā lokāli aizasfaltētas tranšejas; komunikāciju aku vāki vairs nebija vienā līmenī ar brauktuves segumu un ceļu speciālisti bija konstatējuši vēl citus ceļa klājuma defektus.

Satiksmes dalībnieki un ikviens liepājnieks ir aicināts sekot līdzi aktuālajai informācijai pilsētas vidē un mediju telpā par satiksmes organizācijas izmaiņām un saprotoši uztvert pagaidu ierobežojumus!

UZZIŅAI
Objekts: “Uliha ielas brauktuves seguma atjaunošana posmā no Jūrmalas ielas līdz Klaipēdas ielai, Liepājā"
Projekta izstrādātājs: SIA "VCI"
Būvdarbu veicējs: SIA "CTB"
Būvdarbu izpildes termiņš: 19.04.2021. – 18.07.2021.
Finansējums: atbilstoši iepirkuma rezultātiem un noslēgtajam būvdarbu līgumam – 233 705,69 eiro ar PVN.