"Komunālā pārvalde" ir apkopojusi padarīto pilsētas zaļās rotas uzturēšanā pēdējos sešos mēnešos. No pagājušā gada septembra līdz šā gada 1.martam ir sakopti vairāk nekā 156 koku vainagi, savukārt nozāģēts 51 vēja aizlauzts, bojāts, bīstams vai slims koks. Darbi ir veikti aptuveni 40 ielu posmos, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

“Pārvaldes uzdevums ir aprūpēt kokus ielu zonās un citās pašvaldībai piederošajās zaļajās teritorijās, lai tie vasarās zaļotu, reizē gādājot arī par to, lai koki un krūmi netraucētu virszemes un apakšzemes komunikāciju ekspluatācijā, neapdraudētu cilvēkus, transportu un ēkas," – skaidro Komunālās pārvaldes dārzniece Alda Damberga. Pilsētā koki noveco straujāk, dažādu kaitīgu apstākļu dēļ attīstās trupes un puves, tie pēkšņi var nolūzt. Apdraudējumu, ko var radīt šādi koki, ir jānovērš laikus.

Plašākā koku vainagu kopšana šajā ziemā veikta Alejas ielā, kur sakoptas 73 liepas (šā gada janvārī), Bernātu ielā sakoptas 16 liepas (arī janvārī), Zvejnieku alejā sakopti 10 liepu vainagi (pagājušā gada oktobrī), bet Franču ielā sakopti septiņu koku vainagi (februārī).

Šobrīd koku vainagu kopšana turpinās tramvaja gala punktā Brīvības ielā 90. Darbus tramvaja galapunktā plānots pabeigt līdz šīs nedēļas beigām.

Sakarā ar to, ka pilsētā sāks kursēt jaunie tramvaji, uzņēmums “Liepājas tramvajs" vērsās Apstādījumu uzraudzības komisijā (AUK) ar lūgumu apsekot šajā teritorijā augošos kokus.

AUK atzina, ka šeit tramvaja kustību var apdraudēt divi zeltzaru vītoli ar trupes bojātiem stumbriem un vairākkārt lūzušiem zariem, divas nokaltušas zirgkastaņas un divas papeles, kurām pacēlusies sakņu sistēma un kuras sagāzušās slīpi uz tramvaja vadu un sliežu pusi. Minētie koki bija kļuvuši bīstami.

AUK papildus secināja, ka skvērā Brīvības ielā 90 vainagi sakopjami četrām liepām, 17 papelēm un vienai zirgkastaņai.

Koku vainagu kopšana šonedēļ notiek arī Jelgavas ielas posmā, no 1905.gada ielas līdz Rīgas ielai, – šeit tiks sakopti vainagi aptuveni 30 liepām.

Arboristi strādās arī skvērā starp 1905. gada un Jelgavas ielu, pie bijušā ugundzēsēja depo.

Koku vainagus parasti veido un kopj tieši ziemas mēnešos, kad šis darbs vismazāk kaitē augiem un putniem.

Darbu tiešie veicēji ir SIA “Tranzīts L" arboristi, kuriem ir nepieciešamās zināšanas un pieejama atbilstošā tehnika.

“Vainagu kopšana notiek, pielietojot divus paņēmienus. Viens, kad koki tiek “turēti" noteiktos parametros un augstumā, tas ir, tiek saglabāti līdz iepriekšējai griezuma/zāģējuma vietai, tas nozīmē, ka vainags tiek veidots un uzturēts mākslīgi. Otrs, kad kokiem ļauj augt un veidot dabīgu vainagu, arboristi izzāģē vienīgi bojātos, nokaltušos vai traucējošus zarus," skaidro A. Damberga.

Dārzniece piebilst, ka ne visām koku sugām var veidot mākslīgos vainagus, piemēram, bērziem nevar. Vislabāk vainagu regulāru apzāģēšanu pacieš Holandes liepa un parastais skābardis.

Koku izskats pēc zaru apzāģēšanas vai vainaga veidošanas parasti nav pārāk pievilcīgs, taču  vasaras briedumā pareizi apkoptie koki atkal būs salapojuši, sasparojušies, kļuvuši veselīgāki, spēcīgāki un būs novērsti bīstamības riski apkārtējiem.

Pilsētas zaļās rotas uzturēšanas darbos ietilpst arī vēja izgāztu, no vecuma, slimībām un kaitēkļu bojājumiem lūzušo vai citādi bīstami kļuvušo koku nozāģēšana.

Aizvadītajos sešos mēnešos visvairāk koku likvidēts zemesgabalā Pērkones ielā 32 (bijušās psihiatriskā slimnīcas teritorija) – te nokaltušie un pagājušā gadā vēja brāzmu izgāztie deviņi koki sazāģēti un savākti oktobrī.

Ielās un citās zaļajās teritorijās zaļojošo koku vainagu kopšana turpināsies līdz 15. aprīlim.