Lai veiktu ūdensvada pievadu izbūvi dzīvojamajām mājām, no 13. līdz 15.aprīlim laika posmā no pulksten 23 līdz 5 daļēji tiks slēgta satiksme Uliha ielā, posmā no Klaipēdas ielas līdz Jūrmalas ielai.

Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem un sekot līdzi ceļa zīmēm, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Darbi Uliha ielā tiks veikti sakarā ar projekta "Ūdensvada pievadu izbūve ielu sarkano līniju robežās dzīvojamām mājām Uliha ielā Nr.98; 100; 117; 127; 128; 129; 135, 147; 149, Liepājā" realizāciju.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, veiks SIA "Liepājas ūdens".