Liepājas pašvaldība Valsts kasē aizņemsies 330 451eiro, lai līdzfinansētu SIA "Liepājas ūdens" uzsākto ūdenssaimniecības projekta 5.kārtu.

Aizņēmums tiks ņemts, pamatojoties uz Liepājas domes 13.augusta sēdes lēmumu.

Aizņēmumu 330 451 eiro apmērā par Valsts kases noteikto procentu likmi pašvaldība ņems uz laiku līdz 13 gadiem, un tas tiks ieguldīts "Liepājas ūdens" pamatkapitālā ar mērķi nodrošināt pašvaldības līdzfinansējumu Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5.kārta" īstenošanai.

Aizņēmumu plānot atdot no Liepājas pamatbudžeta ieņēmumiem, sākot ar 2018.gadu.

Saistību izpilde tiks garantēta no Liepājas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Kopējās projekta izmaksas (bez PVN), saskaņā ar vienošanos ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), ir 1,833 miljoni eiro. Iepirkumu rezultātā kopējās līgumsummas sastāda 1,826 eiro (bez PVN), no kuriem ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 1,5 miljoni eiro, jeb 83,3%. Pašvaldība nodrošina projekta līdzfinansējumu un neattiecināmās izmaksas. Kopējās kredīta izmaksas 13 gadu ilgā periodā ir 338 006 eiro, tajā skaitā procentu maksājumi 7555 eiro jeb 16,7 procenti.

Projekta ietvaros plānots turpināt sakārtoti pilsētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus, izbūvējot no jauna un pārbūvējot savu laiku nokalpojušos ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus dažādās pilsētas vietās. Tāpat tiks veikta sliktā tehniskā stāvoklī esošo kanalizācijas cauruļvadu atjaunošana, lai novērstu to sabrukšanas riskus un iespējamo vides piesārņojumu ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Projekta īstenošanas termiņš ir līdz 2015.gada 30.decembrim.

Portāls jau rakstīja, ka 13.maijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un SIA "Liepājas ūdens" noslēdza līgumu par projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5.kārta" īstenošanu.

Tāpat vēstīts, ka uzņēmums projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 5. kārta" ietvaros jau veicis divus iepirkumus un noslēdzis būvdarbu līgumus par kanalizācijas cauruļvadu atjaunošanu.