Dabas aizsardzības pārvaldes ierīkoto atpūtas vietu Zirgu salā pēdējās nedēļās iecienījušas ne tikai liepājnieku ģimenes un tūristi, bet diemžēl arī pārgalvīgi autobraucēji.

Dabas aizsardzības pārvalde decembra sākumā nodeva ekspluatācijā ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu tapušo jauno dabas tūrisma infrastruktūru dabas lieguma "Liepājas ezers" Zirgu salā: jaunu stāvlaukumu, gājēju celiņus ar soliņiem un atkritumu urnām, putnu vērošanas torni un informācijas stendu.

Pēdējās nedēļās šo objektu pastaigām un brīvā laika pavadīšanai iecienījušas ne tikai liepājnieku ģimenes un tūristi, bet diemžēl arī pārgalvīgi autobraucēji.

Pārvalde konstatējusi, ka jaunais Zirgu salas stāvlaukums regulāri tiek bojāts: no uzbūvēšanas brīža to izvago bremzējošu riepu nospiedumi jeb tā saucamās "saulītes". Arī pēc atkārtotas laukuma izlīdzināšanas neilgā laikā postaža tiek radīta no jauna.

Par notikušo informēta policija.

Dabas aizsardzības pārvaldei pateicas visiem, kuri līdz šim ziņojuši iestādei par ļaundariem, kas posta publisko infrastruktūru dabas teritorijās, un aicina atsaukties ikvienu, kam varētu būt kāda informācija par veiktajiem posta darbiem Zirgu salā, nepalikt vienaldzīgiem un ziņot policijai!

Tāpat pārvalde aicina ikvienu dabas un kultūrvēsturisko objekta apmeklētāju būt saudzīgiem pret rūpīgi veidoto un sabiedrībai domāto infrastruktūru, lai baudītu dabas un kultūrvēsturiskās vērtības sakoptā vidē!