Turpinās "Zaļā josta" makulatūras vākšanas kampaņa "Tīrai Latvijai!", kurā jau iesaistījušās 384 izglītības iestādes, apvienojot 84408 audzēkņu, vecāku un pedagogu pūles tīrākas Latvijas veidošanai.

Šobrīd no izglītības iestādēm jau ir izvestas nepilnas 250 tonnas makulatūras un tuvākajā laikā pārstrādē nonāks vēl 500 tonnas nevajadzīgu papīru. Lielākais konkursa dalībnieku pieteikumu skaits saņemts 2016. gada nogalē, tāpēc, atsaucoties uz izglītības iestāžu lūgumiem, dalībnieku pieteikšanās konkursam pagarināta līdz šī gada 13. janvārim.

Kā norāda SIA "Zaļā josta" valdes priekšsēdētājs Jānis Lapsa, izglītības iestāžu motivācija iesaistīties makulatūras vākšanā ik gadu mainās. "Ja kādreiz bērni iesaistījās atkritumu šķirošanā, lai izcīnītu balvas, tad pēdējos gados vērojama tendence, ka mācību iestādes integrē atkritumu šķirošanu mācību procesā. Mums atliek nodrošināt platformu sekmīgai atkritumu šķirošanai skolās un strādāt ar pedagogiem, atbalstot zaļās domāšanas attīstību," norāda J. Lapsa.

Ar kampaņas palīdzību makulatūra tiek vākta visā Latvijā, arī tajās apdzīvotajās vietās, kur atkritumu šķirošana vēl atrodas ieviešanas stadijā. Aktīvākie novadi makulatūras vākšanā no Kurzemes ir Ventspils novads, Kuldīgas novads un Saldus novads. Liepājā tās ir 7.vidusskola un bērnudārzs "Rūķītis".

Makulatūras vākšana izglītības iestādēs uzskatāmi parāda, ka atkritumu šķirošanā tiek iesaistīta visa skolēnu ģimene. Īpaši pirmsskolas izglītības iestādēs, kuras ik gadu "Zaļā josta" konkursos izcīna labus rezultātus, augstie sasniegumi un godalgotās vietas netiktu sasniegtas bez tuvinieku atbalsta.

"Šis ir lielisks veids, kā azartiskā veidā pieradināt iedzīvotājus pie atkritumu šķirošanas mājās," skaidro J. Lapsa, "jo arī pēc konkursa noslēguma ieradumi saglabājas un atkritumi šajās ģimenēs tiek šķiroti arī turpmāk."

Izglītības iestādes, kuras vēl nav reģistrējušas savu dalību makulatūras vākšanas kampaņā "Tīrai Latvijai!", to var izdarīt līdz 2017. gada 13. janvārim, reģistrējoties konkursa datu bāzē www.zalajosta.lv/lv/makulaturas-konkurss.

Ilze Liepa-Balode, "Zaļā josta" pārstāve