Liepājā publiskās vietās nereti var sastapt savvaļas dzīvniekus. Lielākoties savvaļas dzīvnieki paši atrod ceļu uz mežu, tomēr ir situācijas, kad nepieciešama dzīvnieka iemidzināšana un transportēšana ārpus pilsētas. Šī pakalpojuma nodrošināšanai Liepājas pašvaldība jau atkārtoti aicina pieteikties pretendentus izsludinātajā cenu aptaujā. Pretendenti var pieteikties līdz 7.septembrim, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Liepājas pašvaldībā ir izstrādāts rīcības plāns, nosakot, kādas darbības veicamas, ja pilsētā ieklīst savvaļas dzīvnieks. Tas paredz arī situācijas, kad nepieciešama dzīvnieka iemidzināšana un izvešana uz mežu ārpus pilsētas.

Lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu iemidzināta savvaļas dzīvnieka drošu pārvešanu uz mežu, Liepājas pašvaldības administrācija izsludinājusi cenu aptauju un aicina pieteikties pretendentus, kas šādu transportēšanas pakalpojumu varētu sniegt.

Pakalpojums nepieciešams situācijās, kad Liepājas pilsētas administrācijas teritorijā ieklīst liels savvaļas dzīvnieks (alnis, stirna, mežacūka u. tml.), pats nespēj atrast ceļu uz mežu, var apdraudēt cilvēkus un dzīvniekus vai traucēt satiksmei. Piemēram, 2017. un 2018.gadā tika izvests alnis, bet 2020.gadā mežacūka.

Pakalpojuma izpildes prasības un dalības nosacījumus cenu aptaujā var apskatīt pašvaldības tīmekļvietnē: https://www.liepaja.lv/iepirkumi/iemidzinatu-savvalas-dzivnieku-parvietosana-arpus-pilsetas/
 
Redzot pilsētā ieklīdušu savvaļas dzīvnieku, kas var apdraudēt cilvēkus, dzīvniekus vai traucēt satiksmei, kā arī gadījumos, ja meža dzīvnieks ir ievainots, aicinām par to ziņot Liepājas pašvaldības policijai, zvanot pa tālruni: 63 420 269.

Savukārt par klaiņojošiem mājas mīluļiem vai bojā gājušu dzīvnieku jāziņo Liepājas pašvaldības dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds”. Patversmes darba laikā zvanīt pa tālruni: 63 443 909 vai 26 660 552 pēc darba laika, brīvdienās un svētku dienās.

Liepājas pašvaldība atgādina, ka savvaļas dzīvnieku barošana, pieradināšana vai jebkura veida tuvināšanās vērtējama negatīvi – no tādiem savvaļas dzīvniekiem, kuri zaudējuši bailes, ir īpaši liela agresijas iespējamība.

Cilvēki dzīvniekus pieradina gan ar tiešu barošanu, gan ar to, ka dzīvniekiem ir viegli pieejama barība, piemēram, kaķu barošanas vietās, atvērtos atkritumu konteineros, nelegālās atkritumu izgāztuvēs. Tāpēc svarīgi ir neveicināt savvaļas dzīvnieku ienākšanu pilsētā, izmetot pārtikas atkritumus tikai tam paredzētajās vietās.