No 15.  līdz 24.jūlijam norisinās publiskā apspriešana par trīs liepu ciršanu, kas aug  Matīsa Gūtmaņa ielas sarkanajās līnijās pie nama nr. 16, informē pašvaldība.

Publiskā apspriešana tiek organizēta, pamatojoties uz nama īpašnieka un dzīvokļu īrnieku vairākkārtēju vēršanos pašvaldībā ar lūgumu kokus nozāģēt, jo tie bojā ēku un noēno dzīvokļus.

Priekšlikumus un savu viedokli par trīs liepu (koku stumbru diametri: 34 cm, 28 cm un 25 cm), kas aug  Matīsa Gūtmaņa ielā pie ēkas Nr.16, iedzīvotāji var izteikt, aizpildot publiskās apspriešanas anketu, kas pieejama Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6,  vai elektroniski šeit (skatīt linkā).

Pēc publiskās apspriešanas tiks apkopoti iedzīvotāju viedokļi un nodoti Apstādījumu uzraudzības komisijai galīgā lēmuma pieņemšanai.
Iepazīties ar materiāliem par plānoto koku ciršanu un saņemt sīkāku informāciju iespējams Liepājas pilsētas domē, Vides nodaļā, 117. kabinetā pie dabas aizsardzības speciālistes Aldas Dambergas vai zvanot pa tālruni 63404745, vai rakstot uz e-pastu: alda.damberga@dome.liepaja.lv, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ķēde.