Ir vasaras brīvlaiks, un skolu ēkas stāv vientuļas neierastā klusumā. Laiks atpūtai gan gan tiem, kas mācās, gan tiem, kas māca.

Taču vienas otras skolas kolektīvs brīvlaiku uzskata par tik brīvu, ka pat nevīžo izrādīt pienācīgu cieņu valsts karogam. Proti, 12. vidusskolu "grezno" stērbeļainai grīdas lupatai līdzīgs karogs.

Iespējams, karogu vienkārši aizmirsuši vai arī saulē skatīties uz karogu nevienam nav gribējies. Taču vasaras siltumu baudošie 12. vidusskolas pārstāvji piemirsuši, ka viņu ēka nav tikai nams, bet gan izglītības iestāde, kuras pienākumos ir gādāt, lai tajā izskolotos valstij lojāli un gudri bērni. Skatoties uz šādu sadriskātu lupatu pie skolas, diez vai bērnos raisīsies lepnuma jūtas par Latviju.

Jāatgādina, ka šī nav pirmā reize, kad nevīžas pie citām ēkām, totarp izglītības iestādēm, izkar karogu, kas pretrunā ar noteikumiem. Par to bija lasāms te: http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/viedokli/vai-pie-remontejamas-ekas-ir-jaizkar-valsts-karogs/ un te http://www.irliepaja.lv/lv/raksti/viedokli/generala-baloza-iela-nirgajas-par-valsts-karogu/

12. vidusskolas kolektīvam būtu vērts iepazīties ar Latvijas valsts karoga likumu. Tā 1. nodaļas 3. pants skaidri nosaka, kādos gadījumos karogu izkārt nedrīkst: http://www.likumi.lv/doc.php?id=200642