ES Kohēzijas fonda projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" ietvaros norit Liepājas ostas 1. piestātnes demontāžas darbi.

Darbus saskaņā ar iepirkuma procedūras rezultātiem ar mērķi uzlabot navigācijas un kuģošanas drošību Karostas kanālā veic  pilnsabiedrība "GTL GT INSPEKT". Līguma summa ir 942 438,79 eiro bez PVN, informē SEZ preses pārstāve Līga Ratniece-Kadeģe.

Liepājas ostas 1. piestātnes demontāža, kuģošanas kanāla iztaisnošana un krasta nostiprinājuma izbūve Karostas kanālā  posmā no Karostas vārtiem līdz izgriežamam Oskara Kalpaka tiltam ir daļa no kopējā projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana".

Kā norāda Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš, piestātnes demontāža kuģu satiksmi padarīs vieglāku, jo līdz šim kuģiem iebraucot Karostas kanālā bija jāveic sarežģīts manevrs, lai apbrauktu 1. piestātni, bet tūlīt pēc tam seko Oskara Kalpaka tilts, kas ir īpaša hidrobūve ar vēsturisku nozīmi. Navigācijas un kuģošanas drošības pasākumi ir nepieciešami, jo pēdējos gados savu uzņēmējdarbību aktivizējušas ir ostas stividorkompānijas, kas strādā Karostas kanālam pieguļošajās teritorijās, turklāt projektu izstrādes stadijā ir vēl vairāki uzņēmumi un termināli, kas nozīmē vien to, ka aktivizējas Karostas uzņēmējdarbības vide.

Karostas kanālā kravu operācijas šobrīd veic 6 termināli. Ja 2016. gadā kravu apgrozījums bija 773, 2 tūkst. tonnu, tad 2017.gadā pārsniedza jau miljonu tonnu – 1110,8 tūkst. t (+ 43,6 %). Šā gada deviņos mēnešos Karostas kanālā strādājošās stividorkompānijas pārkrāvušas 802,3 tūkst. tonnu dažādu kravu – lauksaimniecības produkciju, celtniecības materiālus, naftas produktus u.c.

Projekta "Karostas kanāla un Ziemeļu vārtu hidrotehnisko būvju atjaunošana" ietvaros līdz 2020. gadam pretī Karostas kanālam īstenos vēl kādu nozīmīgu projekta komponenti  – ostas Ziemeļu vārtu hidrotehniskās būves atjaunošanu, lai  arī Ziemeļu vārtus varētu atvērt regulārai kuģu kustībai.

 "Liepājas osta var lepoties ar veseliem trīs vārtiem, kas ir nozīmīga priekšrocība salīdzinot ar citām ostām.  Atkarībā no laika apstākļiem kuģi varēs izmantot piemērotākos vārtus", uzsver Liepājas SEZ pārvaldnieks Jānis Lapiņš. Abās vārtu pusēs uzstādīs jaunas navigācijas zīmes, kas varētu pamudināt kuģus izvēlēties arī platākos Liepājas ostas vārtus (platums 220 m).  

Lai Liepājas osta varētu nodrošināt drošu kuģu satiksmi, konkurētspējīgu kravu apstrādi un pārvietošanu Liepājas ostā, Liepājas SEZ pārvalde īsteno trīs  ES Kohēzijas fonda projektus plānošanas perioda no 2014. – 2020. gadam, kas ir ļoti gaidīti un nepieciešami Liepājas ostas uzņēmējiem un uzlabotu Liepājas ostas darbību un iespējamās attīstības perspektīvas. Kopīgi ar uzņēmējiem un atbildīgo Satiksmes ministriju, izstrādājot projektus un nosakot ieguldījumu prioritātes, tika identificētas vairākas problēmas, kas tuvāko gadu laiku varētu ierobežot Liepājas ostas konkurētspēju un kuras nepieciešams  novērst, īstenojot infrastruktūras attīstības projektus un ieguldot vairāk kā 40 milj. eiro.