Ar Liepājas domes lēmumu vietai, kas saskaņā ar pilsētas teritorijas plānojumu patlaban ir izmantojama spa viesnīcas vai kempinga ierīkošanai, tiks paplašināts iespējamais pielietojums.

19. martā deputāti vienbalsīgi nolēma, ka ir jāuzsāk lokālplānojuma izstrāde, kas groza teritorijas plānojumā noteikto pielietojumu zemesgabalam Klaipēdas ielā 138.


Kā zināms, daļu no zemesgabala Klaipēdas ielā 138 pašvaldība bija paredzējusi kempinga būvniecībai, diemžēl uzņēmums, kurš solīja to darīt, no savas ieceres atteicās.

Kā portālam irliepaja.lv pastāstīja būvvaldes vadītājas vietnieks, galvenais teritorijas plānotājs Arvīds Vitāls, mainot teritorijas pielietojuma iespējas, pašvaldība cer rosināt uzņēmējus domāt plašāk par to, kas varētu atrasties šajā vietā. Tie varētu būt dažādi scenāriji, norādīja Vitāls, ieskaitot dzīvojamo māju apbūvi.

Zemesgabals ir liels – tas ietver arī dienvidu fortus un stiepjas līdz Dienvidu kapiem. Pašvaldība tajā nojauca vecos garāžu pamatus,


pērn pabeidza arī pieguļošās Vētru ielas un ietves, veloceliņa, autostāvvietas izbūvi, kā arī pievilka nepieciešamās inženierkomunikācijas. Kopumā tika ieguldīti vairāk nekā 600 000 eiro.

Domes Publisko iepirkumu daļai uzdots organizēt iepirkumu, lai atrastu lokālplānojuma izstrādātāju, bet būvvaldei uzdots ar iepirkuma uzvarētāju slēgt līgumu.