Deputāti pēdējā šā gada domes sēdē apstiprināja "Liepājas pilsētas pašvaldības kapsētu darbības un uzturēšanas saistošie noteikumus".

Līdz šim Liepājas pilsētā nebija ārēja normatīvā akta, kas regulētu kapsētu uzturēšanu un darbību, teikts lēmuma projekta anotācijā. Tāpat jautājums par kapsētām nav noregulēts ne likumā, ne Ministru kabineta noteikumos. Tā kā kapsētu izveidošana un uzturēšana ir pašvaldību autonomā funkcija, tad pašvaldība ir tiesīga izdot saistošos noteikumus jautājumos par kapsētām.

Saistošie noteikumi nosaka Liepājas kapsētu iekšējo kārtību, kā arī kapavietu piešķiršanas, apbedīšanas, kapliču izmantošanas, bezpiederīgo mirušo apbedīšanas, nekoptu kapavietu aktēšanas, kapavietu kopēju un amatnieku profesionālās darbības kārtību kapsētās.