Ir atnācis rudens un sācies lapkritis, tāpēc iedzīvotājiem atgādinām par kārtību, kas jāievēro, vācot un noglabājot rudens lapas un citus zaļos atkritumus.

Ir trīs iespējas, kā rīkoties, lai atbrīvotos no zaļajiem atkritumiem, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

1. Kompostēšana
Lapas, zarus, zāli, bojātus augļus un citus teritorijās savāktos zaļos atkritumus vides speciālisti iesaka likt komposta kaudzē. Ne visiem pilsētā ir šāda iespēja, taču individuālo māju un gruntsgabalu īpašnieki vai ēku apsaimniekotāji, kuriem ir pieejami kompostēšanai piemēroti dārza vai pagalma nostūri, var regulāri un lēti iegūt mēslojumu, ar ko bagātināt puķu dobes, koku un krūmu stādījumus, zālienus, pie reizes dabai draudzīgā veidā atbrīvoties no zaļajiem atkritumiem.

2. Atkritumu aizvešana uz šķirošanas laukumu vai atkritumu poligonu
a) Liepājā, Ezermalas ielā 11, SIA "Eko Kurzeme" atkritumu šķirošanas laukumā ir novietots lielais konteiners, kurā ikviens bez maksas var izmest kritušās lapas, zarus un sauso zāli, kas savākta, uzkopjot zemesgabalus vai dzīvojamām mājām piegulošās teritorijas – ietves, grāvmales, žogmales, zaļās joslas.
Zaļos atkritumus Ezermalas ielā 11 (līdz 30. novembrim) var nogādāt darba dienās – no pulksten 8 līdz 18, kā arī sestdienās –  līdz pulksten 16.
b) Kritušās lapas un zarus bez maksas iespējams nodot arī sadzīves atkritumu poligonā "Ķīvītes" Grobiņas novada Grobiņas pagastā.

SIA Liepājas RAS, kas apsaimnieko šo poligonu, zaļie atkritumi ir nepieciešami biogāzes ražošanai.
Poligons ir atvērts katru darba dienu no pulksten 8 līdz 19, sestdienās un svētdienās – no 9 līdz 16. 
Par zaļo atkritumu piegādi "Ķīvītēs" ieteicams iepriekš sazināties ar dispečeru pa tālruni: 6 34 59097.

3. Izmantot pakalpojumus, ko sniedz atkritumu apsaimniekotāji uzņēmēji
Ja individuālo māju un zemesgabalu īpašniekiem, valdītājiem, kā arī daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem pašiem nav iespējams ne kompostēt, ne arī aizvest lapas uz šķirošanas laukumu vai poligonu, ir jāvēršas pie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem – SIA "Eko Kurzeme" vai Vides pakalpojumu grupa/Clean R.

Abi uzņēmumi sniedz dažādus pakalpojumus gan privātpersonām, gan juridiskām personām.
Pie abiem uzņēmumiem var iegādāties speciālos atkritumu maisus.
Sazinoties ar šiem uzņēmumiem (pērkot maisus uz vietas vai izmantojot zemāk norādītos kontaktus) ir iespējams vienoties par piepildīto maisu savākšanas vietu un aiztransportēšanas laiku.

SIA "Eko Kurzeme" – 80 litru tilpuma maiss maksā 0,70 eirocenti.
Maisus var iegādāties Ezermalas ielā 11, darba dienā no pulksten 8 līdz16.30.

Vides pakalpojumu grupa/Clean R  piedāvātā 100 l polietilēna maisa cena – 0,93 eirocenti. Šos maisus par skaidru naudu var iegādāties Vides pakalpojuma grupas birojā Cukura ielā 8/16 – katru darba dienu no pulksten 8.30 – 17, otrdienās – līdz 18, kā arī Tukuma ielā 1a, otrdienās pulksten 16 – 18.
Ar atkritumu apsaimniekotājiem ir arī iespējams vienoties par speciālo maisu piegādi mājās.
 
Par speciālo maisu iegādi un zaļo atkritumu aizvešanas pakalpojumu interesēties:
1)  SIA "Eko Kurzeme"
Klientu serviss: 6 34 07315; www.ekokurzeme.lv
2)  Vides pakalpojumu grupa/Clean R
Pa tālr.: 6 34 57777 vai rakstot uz epastu: info@vpgrupa.lv; www.vpgrupa.lv

Visu veidu atkritumu, tai skaitā zaru, lapu, zāles un citu zaļo atkritumu savākšana atbilstoši pilsētas saistošajiem noteikumiem “Par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu" ir jāorganizē un jānodrošina zemesgabala īpašniekam, valdītājam vai daudzdzīvokļu mājas pārvaldniekam.

Teritorijas sakopšana nozīmē tīrības uzturēšanu, nepieļaujot atkritumu uzkrāšanos. Tas nozīmē, ka pieguļošajās teritorijās vai gruntsgabalos zaļie atkritumi ir ne tikai jāsavāc vienviet, bet arī jāutilizē.