Lai arī objekts vēl nav pieņemts, jo Būvvalde bija uzdevusi uzlabot atsevišķas lietas, tas ir pabeigts un drīzumā tiks arī oficiāli apstiprināts, irliepaja.lv uzzināja Liepājas domē.

Pēc piecu mēnešu darba, ar tehnoloģisko pārtraukumu ziemā, ir pabeigti Akmens dārza atjaunošanas darbi Jūrmalas parkā.

Vairāk stāsta Būvvaldes un Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Glītu izskatu ieguvusi ne vien vairākdaļu dobe tās vēsturiskajā vietā un formā, bet labiekārtota arī aptuveni 3000 kvadrātmetru plaša teritorija ap to – izbūvēti celiņi, ierīkoti zālieni, puķu un krūmu stādījumi, apgaismojums, uzstādīti soliņi, atkritumu tvertnes un novērošanas kameras.

2016. gada otrajā pusē Liepājas pašvaldība izsludināja iepirkumu, kurā kā vienīgais pretendents piedalījās SIA "A-Land". Ar minēto uzņēmumu tika noslēgts līgums par Akmens dārza atjaunošanu atbilstoši SIA "Kokile" izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Izstrādājot atjaunošanas priekšlikumus, projekta autore ainavu arhitekte Zane Viņķele izpētīja vecās fotogrāfijas un atklātnes, publikācijas pirmskara Latvijas presē un citus avotus par Akmens dārza veidošanu un kādreizējo izskatu.
SIA "Kokile" ainavu arhitekte Zane Vinķele:

"Akmens dārzu Jūrmalas parkā izveidoja 20. gadsimta trīsdesmitajos gados pie ieejas stadionā. Centrālās dobes vēsturiskais plānojums ir saglabājies – tas veidots simetriski attiecībā pret kādreizējo stadiona ieejas vārtu asi, un sastāv no vairākos līmeņos izkārtotām taisnstūrveida terasēm ar apstādījumiem un laukuma ar soliņiem. Akmens dārzs atjaunots iespējami līdzīgs tā vēsturiskajam izskatam."

Būvdarbi sākās pagājušā gada nogalē, aizvadītās ziemas mēnešos bija tehnoloģiskais pārtraukums, darbi atsākās šā gada martā. Būvdarbu laikā neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošās dolomīta atbalstsienas nojauktas un izbūvētas no jauna pēc vēsturiskajos attēlos redzamā parauga. Atbalsta sienām izbūvēti pamati, kas iepriekš nebija, bet kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu sienu stabilitāti ilgtermiņā.

Atjaunoti kādreizējie pakāpieni dārza ieejās un padomju laikos zudušās kāpnes uz stadiona ieeju. Plašu teritoriju šeit bija nepieciešams planēt un zemes virsmas līmeni paaugstināt, jo gan centrālā dobe, gan tai piegulošās platības bija nosēdušās.

Visi apstādījumi pārplānoti ar Akmens dārza pirmās būvniecības laikam raksturīgām puķu šķirnēm, kā arī atjaunoti zemo skuju koku stādījumi pie ieejas kāpnēm, kas redzami vēsturiskajos attēlos.

Akmens dārza dobēs turpmāk ziedēs un zaļos daudzveidīgs viengadīgo un daudzgadīgo puķu klāsts: Indijas kannas, kamolbegonijas, montbrēcijas, liepziedu pīpenes, samtenes un citi daiļumi, ko piegādājusi Blīdenes stādaudzētava. Akmens dārzs tā atjaunošanas laikā ir papildināts ar pavisam 13 jaunu sugu augiem.

Atbalsta sienās iebūvēti dekoratīvie gaismekļi, kas akcentēs kāpnes diennakts tumšajā laikā un radīs klusinātu apgaismojumu dārza teritorijā, savukārt pie celiņiem uzstādītas laternas.

Lai gan projekta dokumentācijā tas nebija, ir uzstādīti arī stadiona ieejas vārti. Stadiona ieejas atjaunošana vēl būs jāveic no stadiona puses, bet tas būs cita projekta uzdevums.

Akmens dārza atjaunošanā izmantots jauns vai, pareizāk, sen aizmirsts paņēmiens – grants celiņiem izbūvētas nevis masīva betona, bet smalkas metāla apmales.

Pērn notika publiskā apspriešana par plānoto 15 koku ciršanu Akmens dārza apkaimē.

Pirms tam, 2016. gada aprīlī, veikta šajā teritorijā augošo 70 koku un krūmu inventarizācija. Koku novērtējumu veica SIA “Labie koki”. Saskaņā ar koku novērtējumu teritorijā par mazvērtīgiem atzīti desmit koki, viens koks kā vitalitāti zaudējis, bet četri koki atzīti par bīstamiem. Šos kokus paredzēja likvidēt arī projekta izstrādātājs. Arī sabiedriskās apspriešanas rezultāti akceptēja šos priekšlikumus. Tika izņemti četri bīstami koki (ozols un 3 kļavas), astoņi mazvērtīgi koki (6 kļavas, ozols un sudrabegle) un viens vitalitāti zaudējis koks (duglāzija). Papildus šiem kokiem likvidēti divi ozoli, kas nepārdomāti iestādīti pie centrālās ieejas. Lai samazinātu dobes noēnojumu, retināti vainagi četrām kļavām. Likvidēti arī novecojušo ceriņu un tūju rindu stādījumi.

Akmensdārza atjaunošana ir viens no soļiem Liepājas apstādījumu uzlabošanas programmas ietvaros. Apstādījumu koncepcijā 2016. – 2019. gadam iekļauti priekšlikumi pilsētas apstādījumu papildināšanai un tam paredzamās aptuvenās izmaksas, kā arī jauno koku stādījumu un esošo koku vainagu kopšanas plāns. Esošie apstādījumi un puķu dobes pilsētā tiek saglabātas un koptas, taču daudzviet apstādījumus plānots pilnveidot, bet vēl daudzviet – veidot no jauna.

Uzziņa
Akmens dārza atjaunošana Jūrmalas parkā
Labiekārtojamā platība  – 3050 m²;
Projektēti gājēju celiņi ar grants segumu – 463,4 m² platībā;
Apstādījumi – 747,9 m² platībā.
Zāliens – 1747,7 m² platībā.

Saskaņā ar pašvaldības iepirkuma rezultātiem un noslēgto līgumu Akmens dārza atjaunošana izmaksās 96 405 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).