Trešdien, 27.janvārī, platformā Zoom sadarbībā ar Debašu centru norisinājās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra Dabas mājas rīkotā jauniešu diskusija par karjeras izvēli vides jomās un tās perspektīvām.

Diskusijā piedalījās 16 jaunieši no četrām Liepājas skolām: Oskara Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas, Draudzīgā aicinājuma Liepājas 5.vidusskolas, Jāņa Čakstes 10.vidusskolas un Liepājas valsts 1.ģimnāzijas, informē Zinātnes un izglītības inovāciju centra vadītāja Kristīne Pujāte.

Kā atbalsts jauniešiem, gatavojoties diskusijai, tika piesaistīti četri speciālisti – Gunta Šneidere (SIA "Liepājas ūdens" notekūdeņu attīrīšanas ierīcēs ķīmiķe–tehnoloģe), Laima Lapiņa (SIA "Liepājas RAS" vides pārvaldes speciāliste), Andra Beķere (Lauku atbalsta dienesta ģeogrāfiskās sistēmas informācijas speciāliste) un Ilze Elbere (Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniece un studentu padomes vadītāja) –, kuri ne tikai ieguvuši izglītību kādā no vides jomām, bet arī praktiski strādā amatos atbilstoši iegūtajai profesijai. Speciālistu loma diskusijā bija atbalsts jauniešiem ar savu praktisko pieredzi vides jomās, gatavojoties diskusijas aktīvajai daļai.

Diskusijas uzsvars tika vērsts uz karjeras izvēli vides jomās, rosinot jauniešus domāt par to, vai, izvēloties karjeru šajās jomās, tai ir perspektīva, un kāda varētu būt vai nebūt motivācija izvēlēties nākotni saistīt ar video jomām. Līdztekus tam skolēni tika mudināti aizdomāties par to, kā globāli procesi, piemēram, "Covid–19" pandēmija, straujā tehnoloģiju un zinātnes attīstība, ekonomiskā un politiskā situācija pasaulē u.c., ietekmē jauniešu karjeras izvēli, īpaši ar vides jomu saistītās profesijās.

Projektu "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" finansē EEZ/N grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049,00 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumu, bet 98 605,00 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.