Izveidota karte un brošūra militārā mantojuma tūrismam Latvijā un Igaunijā, aģentūru LETA informēja projekta pārstāvji no Latvijas Lauku tūrisma asociācijas "Lauku ceļotājs". Vietnē  militaryheritagetourism.info atrodami arī daudzi Liepājas un apkārtnes objekti.

Projekta īstenotāji atklāja, ka klajā laista jauna ceļojumu karte, kurā ietvertas 150 militārā mantojuma apskates vietas Latvijā un Igaunijā. Starp tām ir gan lieli un labiekārtoti bijušie militārie objekti ar plašu ekspozīciju un gida stāstījumu, gan arī objekti dabā - kauju vietas, ierakumi un mežabrāļu bunkuri, kuru apmeklējumu var apvienot ar pastaigām mežā un dabas takās.

Katra apskates vieta saistīta ar noteiktu vēstures posmu. Vēstures posmi īsi raksturoti kartei pievienotajā brošūrā, kura tapusi sadarbībā ar Latvijas un Igaunijas vēstures ekspertiem. Brošūru var lejuplādēt šeit.

Asociācijas pārstāvji atgādināja, ka militārā mantojuma apskates vietas strādā saskaņā ar Latvijā un Igaunijā noteiktajām epidemioloģiskās drošības prasībām, tādēļ iepriekš jāpārliecinās, vai apmeklējums iespējams un kādā kārtībā tas var notikt. Saziņai katrai vietai kartē norādīts nosaukums, īss apraksts, adrese un tālruņa numurs. Visām vietām ir norādītas GPS koordinātas.

"Latvijas un Igaunijas kopīgā Militārā Mantojuma tūrisma produkts" projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programma.

Asociācija "Lauku ceļotāja" dibināta 1993.gadā, un tā biedri ir lauku tūrisma, lauksaimniecības, amatniecības uzņēmēji, pašvaldības, valsts iestāžu un organizāciju struktūrvienības visos Latvijas novados.

"Lauku ceļotāja" mērķis ir lauku tūrisma attīstība Latvijā kopējā lauku ekonomikas kontekstā, sadarbojoties ar lauksaimniecības, pašvaldību, dabas aizsardzības un citām nozarēm. "Lauku ceļotājs" pārstāv biedru intereses, iesaistās uzņēmējiem labvēlīgas politikas veidošanā, kalpo kā profesionālas informācijas forums un mārketinga platforma.