Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls "Būvinženieris" izsludina konkursu "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018".

Konkurss informatīvās kampaņas "Dzīvo siltāk" ietvaros notiks jau astoto gadu, informē Ekonomikas ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka;

Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;

Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;

Energoefektīvākā vienģimenes ēka;

Energoefektīvākā industriālā ēka.

Pieteikumus konkursam "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018" var iesniegt līdz 2018.gada 18.maijam pulksten 17, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv.

Konkursa "Energoefektīvākā ēka Latvijā 2018" nolikums publicēts konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv. Papildus informāciju par konkursu var saņemt Ekonomikas ministrijā (kontaktpersona: Inese Bērziņa, inese.berzina@em.gov.lv, 67013240).