Viena no sociālās jomas prioritātēm arī šogad ir infrastruktūras uzlabošana, jo vairākas no Sociālā dienesta pārvaldībā esošajām ēkām nav pilnībā remontētas kopš to nodošanas ekspluatācijā, vai arī gadu gaitā stipri nolietojušās. Kopumā šogad remontdarbiem, citiem infrastruktūras uzlabojumiem un tehniskās dokumentācijas izstrādei Sociālā dienesta institūcijās piešķirts ap 290 000 eiro.

Visvairāk līdzekļu – ap 163 000 eiro šogad plānots izlietots remontiem vecākajā sociālā dzīvojamā mājā Flotes ielā 14, kura ierīkota bijušās armijas viesnīcas ēkā 1996.gada beigās.  Iepriekšējos gados šeit jau regulāri veikti uzlabojumi – mājas divos stāvos nomainītas durvis 40 istabiņām, izremontētas koplietošanas telpas, dežūrtelpas. 2009. gadā veikta arī energoefektivitātes paaugstināšana ERAF projekta "Sociālās dzīvojamās mājas Flotes ielā 14, Liepājā, siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros, kas ļāvis ievērojami samazināt siltumenerģijas patēriņu mājas iedzīvotājiem.  

2023. gada sākumā pabeigti remontdarbi ugunsgrēka seku likvidēšanai šajā mājā pagājušā ziemā, atjaunojot trīs ugunsnelaimē cietušos dzīvokļus, koplietošanas telpas un virtuvi. Šogad plānots pabeigt jau iepriekš plānotos  vēl piecu visvairāk nolietoto dzīvokļu remontu, kuru nācās pārtraukt ugunsgrēka dēļ. Par šiem remontdarbiem un atjaunošanas darbiem Veco ļaužu dzīvojamā mājā  (vadītājas kabineta un saimniecības telpas  remontu) 29. jūlijā izsludināts publiskais iepirkums, kurš noslēgsies 6. septembrī.
 
Šobrīd veikti sagatavošanas darbi jaunas, mūsdienīgas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai Flotes ielā 14, ko plānots veikt līdz gada beigām. Tam plānoti 60 000 eiro. Vecā ugunsdrošības sistēma nokalpojusi jau vairāk kā 10 gadus – tas ir laiks, kad nepieciešams to atjaunot pilnībā,  jo tehniskie uzlabojumi vairs nav iespējami rezerves daļu deficīta dēļ. Lai rūpētos par mājas iedzīvotāju un darbinieku lielāku drošību, Flotes ielas sociālajā dzīvojamā mājā veikts arī elektroinstalācijas remonts.

Prioritāte vienmēr bijusi sociālo dzīvojamo māju iedzīvotāju drošība, jo ugunsnelaimes risks šajās mājās ir augstāks nekā citviet. Šobrīd tiek veikta procedūra, lai piesaistītu  dokumentācijas izstrādes veicējus automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanai arī sociālajās mājās Viršu ielā 9/11 un Ģenerāļa Baloža ielā 1.


Savukārt sociālajā dzīvojamā mājā Kuldīgas ielā 34 veikta noslēgumarmatūras nomaiņa aukstam un karstam ūdenim – tā bija bojāta un novecojusi. Mājas iedzīvotājiem nācās ciest neērtības dēļ tā, ka nebija iespējams vajadzības gadījumā noslēgt ūdeni, bieži notika avārijas utt.

Tā kā sociālajās dzīvojamās mājās siltais ūdens vasarā nav vispār vai arī tas izmaksā ļoti dārgi, šogad tiek meklēti tehniskie risinājumi saules enerģijas izmantošanai Sociālajā dzīvojamā mājā Ģenerāļa Baloža ielā 1. Tas ļautu ūdeni sildīt pašiem ar saules saražoto enerģiju.


Bērnu atbalsta centrā "Dzintari" Salmu ielā 53 lielajiem logiem dienvidu pusē nepieciešams ierīkot papildus ārējās logu žalūzijas, lai aizsargātu bērnus un telpas no atklātas saules un pārkaršanas.

Lai ekonomētu patērēto siltuma enerģiju, līdz apkures sezonas sākumam plānots pārbūvēt apkures sistēmu Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem T.Breikša ielā 16/20. Apkures sistēma ir novecojusi, ar veciem čuguna radiatoriem un izrūsējušām caurulēm, kas bieži rada avārijas situācijas. Papildus ar Eiropas Savienības finansējuma atbalstu Eiropas Savienības Atveseļošanas instrumenta projekta ietvaros pašvaldība Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem tuvākajā nākotnē plāno uzlabot arī vides pieejamību, sētas un ielas infrastruktūru. Šim projektam šobrīd izsludināts iepirkums par būvprojekta izstrādi.

Sociālā dienesta pārraudzībā ir 14 sociālās institūcijas 12 pašvaldības ēkās, kuras nepieciešams regulāri apsekot un savlaicīgi plānot veicamos remontdarbus.  Šovasar no jauna tika atklātas vēl divas institūcijas, kuras izveidotas ERAF projekta "Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai" – grupu dzīvokļi Viršu ielā 9/11 un Specializētās darbnīcas T.Breikša ielā 16/20.