Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu "Muzeja ēkas pārbūve Klāva Ukstiņa ielā 7/9, Liepājā", 1. un 2.kārta.


Muzeja ēku paredzēts pārbūvēt, atbilstoši SIA "V Projekts" izstrādātajam būvprojektam.


Ēkā paredzēta visu inženiertīklu pārbūve, arī lifta izbūve, jaunas grīdas, tualete, iekštelpu apdares atjaunošana,

kā arī ēkas fasādes atjaunošana: cokola mūra attīrīšana, izšuvojuma atjaunošana un hidrofobizācija; ārsienas mūra daļas attīrīšana, izšuvojuma un ķieģeļu protezēšana un bojāto ķieģeļu pieveidošana ar restaurācijas javu; ārsienas apmetuma daļas atjaunošana; nestabilo apmetuma dekora pārlīmēšana vai pastiprināšana, bet stipri bojāto restaurācija.


Būvdarbu izpildes termiņš gan tikai 1. kārtai (iekštelpas), gan abām kārtām kopā noteikts ne ilgāks par 320 dienām pēc būvobjekta nodošanas būvniekam. Savukārt, ja tiks realizēta tikai 2.kārta, tad darba izpildes termiņš noteikts ne ilgāks par deviņdesmit dienām.


Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 22.aprīlis.