Līdz ar maksātnespējīgās firmas "Celtniecības komercfirma "Universāls"" nekustamo īpašumu izsoli atkal paveras iespēja visā garumā atvērt Friča Brīvzemnieka ielu.

Pirms vairāk nekā desmit gadiem, kad Liepājas dome lēma par ostmalas un promenādes attīstību, tās plānos bija maksimāli atvieglot pilsētnieku un viesu pieeju topošajai Vecās ostmalas promenādei. Sākoties labiekārtošanas darbiem, tikai nojaukti daudzi šķeršļi un žogi, lai gājēji no centra varētu viegli piekļūt promenādei. Taču viens šķērslis palika – padomju laikā būvētas palīgceltnes tieši Friča Brīvzemnieka ielas vidū. Bija plāns tās atsavināt un nojaukt, lai iela pildītu savu vēsturisko pamatfunkciju, nevis atgādinātu visiem par okupācijas laika slēgto ostu un tā drūmo mantojumu. Tomēr šī iecere nerealizējās. Kādēļ? To neviena no portāla aptaujātajām pašreizējām un bijušajām domes amatpersonām uzreiz nespēja atcerēties.

1.jūnijā paredzētajā izsolē ir izlikti vairāki "Celtniecības komercfirmas "Universāls"" (70 procenti pieder Zinaīdai Butkus, 30 – Gaļinai Augulei) nekustamie īpašumi. Un viens no tiem ir ielas atvēršanai nepieciešamais zemesgabals ar adresi Friča Brīvzemnieka 7a. 284 kvadrātmetrus lielais zemes īpašums atrodas tikai un vienīgu uz ielas. To iegādājoties, šķiet, pašvaldībai mērķa – ielas atvēršana un vēsturiskas netaisnības likvidēšana – īstenošanai būtu gandrīz vai pietiekami, jo uz zemesgabala esošās palīgceltnes pieder domes deputātam, uzņēmējam un mūziķim Stīnam Lorēnam. Viņš zināms arī kā kaismīgs tūrisma nozares aizstāvis, tādēļ jau piedāvājis domei nojaukt šos silikātķieģeļu darinājumus, ja būs tāda vajadzība. Šobrīd deputās tur glabā padomju armijas tērpus, ko palēnām tirgo tūristiem savās viesnīcās.

Visai savdabīga ir arī izsolāmās ielas daļas sākumcena – 1600 latu. Savādi ir arī tas, ka zemesgabala lietošanas mērķis, saskaņā ar Valsts Zemesdienesta datiem, joprojām ir "Rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve", kaut gan tas pilnībā atrodas uz ielas, par ko liecina tie paši dati.

Bez pozitīvā akcenta, ka promenāde varētu kļūt pieejamāka un rajons sakoptāks, patīkami ir arī saņemt neoficiālus signālus no domes,  ka tā nopietni domā kā šo izdevību izmantot par labu sabiedrībai.

Oficiālais laikraksts "Latvijas Vēstnesis" liecina, ka izsolē izlikti vēl vairāki "Celtniecības komercfirmas "Universāls"" nekustamie īpašumi. Divi no tiem ir turpat blakus – Fr. Brīvzemnieka 7 un Kuģinieku 5 (bijusī bērnu apavu fabrika).